Lịch công tác
Thứ bảy, ngày 30/05/2020
8 giờ 00

Đ/c: Mạc Thị Phượng - Phó hiệu trưởng - trực trường 

Hôm nay: Thứ hai, ngày 25 / 05 / 2020
6 giờ 45

- Đ/c Ngô Thị Sửu - HT: Trực và làm việc tại điểm trung tâm

- Đ/c Mạc Thị Phượng - PHT:  Chỉ đạo công tác CSND tại trung tâm

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - PHT: Chỉ đạo chuyên môn tại trung tâm