Lịch công tác
Thứ năm, ngày 09/07/2020
6 giờ 45

- Đ/c Ngô Thị Sửu - HT: Làm việc tại điểm trung tâm.

- Đ/c Mạc Thị Phượng - PHT:   Trực và chỉ đạo công tác ND

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - PHT: Chỉ đạo công tác chuyên môn.

Thứ sáu, ngày 10/07/2020
6 giờ 45

- Đ/c Ngô Thị Sửu - HT: Làm việc tại điểm trung tâm.

- Đ/c Mạc Thị Phượng - PHT:   Chỉ đạo công tác ND.

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - PHT: Trực chỉ đạo chuyên môn tại điểm trung tâm.

Hôm nay: Thứ tư, ngày 08 / 07 / 2020
6 giờ 45

- Đ/c Ngô Thị Sửu - HT: Làm việc tại điểm trung tâm.

- Đ/c Mạc Thị Phượng - PHT:   Chỉ đạo công tác CSND tại trung tâm

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - PHT: Trực và làm việc chỉ đạo chuyên môn