Xuất bản thông tin

Hoạt động của Đoàn thanh niên chào mừng ngày 8/3

Hoạt động của Đoàn thanh niên chào mừng ngày 8/3

Để chào mừng ngày 8/3- ngày quốc tế phụ nữ và làm theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu ‘Nói đi đôi với làm". Chiều ngày 4 tháng 3 năm 2014 Đoàn thanh niên trường Mầm Non Tân Việt cùng hăng hái lao động xúc đất trồng cây để tạo môi trường xanh sạch đẹp(xanh hóa trường học).

        Để chào mừng ngày 8/3- ngày quốc tế phụ nữ và làm theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu ‘Nói đi đôi với làm”. Chiều ngày 4 tháng 3 năm 2014 Đoàn thanh niên trường Mầm Non Tân Việt cùng hăng hái lao động xúc đất trồng cây để tạo môi trường xanh sạch đẹp(xanh hóa trường học).

        Qua đây thể hiện được tinh thần đoàn kết cùng muốn góp một phần công sức của mình về nhà trường đó cũng là một việc làm thiết thực mà mọi thanh niên lên làm.

 

                                             CTV- Thanh Hải