Xuất bản thông tin

Tập huấn công tác PCCC tại trường Mầm non Tân Việt

Tập huấn công tác PCCC tại trường Mầm non Tân Việt

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ tài sản và con người; để triển khai thực hiện công tác PCCC tại nhà trường. Chiều ngày 16/03/2013 trường Mầm non Tân Việt đã tổ chức tập huấn PCCC cho toàn thể CBGV trong nhà trường dưới sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Phồn Hưng thuộc đội tuyên truyền PCCC bộ công an.

         Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ tài sản và con người; để triển khai thực hiện công tác PCCC tại nhà trường. Chiều ngày 16/03/2013 trường Mầm non Tân Việt đã tổ chức tập huấn PCCC cho toàn thể CBGV trong nhà trường dưới sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Phồn Hưng thuộc đội tuyên truyền PCCC bộ công an.

       Nội dung chương trình tập huấn gồm: Giới thiệu, phổ biến luật, nghị định về công tác PCCC, một số kiến thức cơ bản về PCCC… Giảng viên và học viên trao đổi về các tình huống cháy nổ có thể xảy ra ; Giảng viên hướng dẫn cán bộ giáo viên và HSSV trực tiếp thực hành các kỹ thuật phòng chứa chữa cháy cơ bản như: sử dụng vòi phun và bình chữa cháy loại bột và bình CO2 để dập tắt đám cháy và cách thức xử lý nhanh các tình huống có thể xảy ra.

Giảng viên Nguyễn Phồn Hưng tập huấn công tác PCCC tại nhà trường

Toàn cảnh buổi tập huấn công tác PCCC

Cô giáo Nguyễn Thị Hải thực hành sử dụng chữa cháy loại bột

Cô giáo Đỗ Thị Giang  thực hành sử dụng chữa cháy loại CO2

 

       Qua lớp tập huấn, học viên trường Mầm non Tân Việt nâng cao kiến thức và ý thức trách nhiệm về công tác PCCC để từ đó chủ động phòng ngừa không để xảy ra cháy, nổ; xử lý tốt tình huống khi có sự cố xảy ra tại nhà trường cũng như gia đình.

                                                                          CTV- Ban CNTT