Xuất bản thông tin

Thi đua dạy tốt- học tốt

Thi đua dạy tốt- học tốt

Để chào mừng ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5 và ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 19/5. Trường Mầm non Tân Việt tổ chức thi đua "Dạy tốt, học tốt" chào mừng các ngày lễ lớn nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

     Để chào mừng ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5 và ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 19/5. Trường Mầm non Tân Việt tổ chức thi đua "Dạy tốt, học tốt" chào mừng các ngày lễ lớn nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

       Đợt thi đua được diễn ra trong 2 tuần (từ 14/4- 24/4/2014) với sự hưởng ứng nhiệt tình của các cô giáo và các con học sinh ở các khối lớp.

       Việc tổ chức các đợt  thi đua "Dạy tốt- học tốt" nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và nâng cao chất lượng giảng dạy nhất là lớp mẫu gáo 5 tuổi chuẩn bị điều kiện cho trẻ vào lớp 1 phổ thông..

.

tiết dạy LQVT của cô giáo Nguyễn Thị Hải

 

Tiết dạy KPKH của cô Đỗ Thj Giang

CTV-Ban CNTT