Xuất bản thông tin

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015- 2016

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015- 2016


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU

NĂM HỌC 2015- 2016

Thứ

Khối nhà trẻ

Mẫu giáo nhỡ

Mẫu giáo lớn

2

Sáng

- Vận Động

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động góc

- Vận Động

-Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động góc

- Vận động

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động góc

Chiều

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương cuối ngày

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương cuối ngày

 

- Nghe đọc thơ, kể chuyện câu đố về chủ đề

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương cuối ngày

3

Sáng

- Văn học

- HĐ ngoài trời

-HĐ góc

- Văn học

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động góc

- Văn học-( LQCC)

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động góc

Chiều

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương cuối ngày

- Ôn đọc thơ và chủ đề

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương cuối ngày

- Ôn đọc thơ, kể chuyện

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương cuối ngày

4

Sáng

- Khám phá khoa học

 

 

- Khám phá khoa học

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động góc

- Khám phá xã hội

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động góc

Chiều

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương cuối ngày

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương cuối ngày

 

- Học làm quen với ATGT

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương cuối ngày

5

Sáng

- Âm nhạc

 

 

-Toán

-Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động góc

-Toán 

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động góc

Chiều

- Ôn bài cũ

- Chơi hoạt động góc

- Nêu gương cuối ngày

- Âm nhạc

- Nêu gương cuối ngày

 

LQCC

 - Chơi hoạt động góc

- Nêu gương cuối ngày

6

Sáng

Tạo hình

- Tạo hình

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động góc

- Tạo hình

- Hoạt động ngoài trời  

- Hoạt động góc

Chiều

- HĐ ôn luyện

- Trò chơi dân gian

- Nêu gương cuối tuần

- Hoạt động ôn luyện

- Nêu gương cuối tuần

 

- HĐ ôn luyện

- Nêu gương cuối tuần

 

 

                                                                                                               T.M BAN GIÁM HIỆU

                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                                   Phạm Thị Huyền