Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CÔNG TAcs tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CÔNG TAcs tháng 11 năm 2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 143/TB - MNTV

Tân Việt, ngày 03 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Chương trình công tác tháng 11 năm 2016

 

 
 

 

 

 

*) Nhiệm vụ trọng tâm:

-  Duy trì sĩ số hiện có.

- Hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền đánh giá ngoài KĐCL

- Tổ chức  tọa đàm và hội diễn văn nghệ TDTT chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Thi Giáo viên giỏi cấp trường

- Tổ chức chuyên đề Dinh dưỡng của bé cấp trường

*) Nhiệm vụ cụ thể:

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Cả tháng

- Duy trì sĩ số hiệnu có.

- Hoàn thành hệ thống phần mềm Phổ cập ( in, lưu hồ sơ theo quy định)

HP - GV

05  – 12/11

    - Hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền đánh giá ngoài KĐCL

 

CBGVNV

09 - 12

Tập huấn công tác tài chính

Kế toán

 12 –  20

- Tổ chức hoạt động văn nghệ TDTT  tại các nhóm lớp, các khối, các điểm chào mừng ngày 20/11

 - Thao giảng các tiết dạy có ứng dụng mô hình lớp học Thông Minh chào mừng ngày 20/11.

 

BGH - GV

14 – 20

- Tổ chức tuyên truyền hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" trong ngành giáo dục năm 2016

 

CBGVNV

21  –25

- Thi Giáo viên giỏi cấp trường

- Chuyên đề Dinh dưỡng của bé cấp trường

  - HT - PHT

 - CBGVNV

25 – 30/10

- Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch đề ra

Ban kiểm tra nội bộ

 

Tham dự lớp tập huấn quản lý sử dụng phần mềm PE MIS

BGH - NV

       
           

 

Nơi nhận:

- Các đ/c BGH, GVNV (t/h);

- Cổng TTTVĐT;

- Lưu: VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Ngô Thị Sửu