Xuất bản thông tin

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc NĐ 36/2009/NĐ-CP và các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc NĐ 36/2009/NĐ-CP và các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN TÂN VIỆT

Số:06/KH-MNTV

Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định 36/2009/NĐ-CP và các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Việt, ngày 13 tháng 01 năm 2017

 

 

 

                       Kính gửi: Các Đ/c CBGVNV trường MN Tân Việt.

 

        Thực hiện Công văn số 3353/SGD&ĐT-CTTT ngày 30/12/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định 36/2009/NĐ-CP và các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017;

        Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 18/12/2016 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều về chỉ đạo sản xuất kinh doanh quý I, tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017,

        Công văn số 03/PG&ĐT ngày 03/01/2016 của  Phòng Giáo dục và Đào tạo

Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định 36/2009/NĐ-CP và các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

        Trường MN Tân Việt xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt đến CBGVNV  về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định 36/2009/NĐ-CP và các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 như sau:

        1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo và đèn trời

        1.1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nắm vững và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, đèn trời vào ngày họp sơ kết học kỳ 1 ( Ngày 24/01/2017

        1.2. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhân viên ký cam kết không vi phạm các quy định về mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo, thả đèn trời trái phép.

        1.3. Tiếp tục lấy tiêu chí không vi phạm các quy định về mua bán, vận chuyển, đốt pháo, thả đèn trời trái phép làm tiêu chuẩn để đánh giá thi đua hàng năm đối với các, cá nhân CBGVNV. Đặc biệt quy trách nhiệm cho CBGVNV nếu để xảy ra tình trạng phức tạp về pháo nhất là đốt các loại pháo, thả đèn trời trong đêm giao thừa.

        1.4. Chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức để phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi nhập lậu, sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời; mạnh dạn tố giác các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng, tàng trữ trái phép pháo, đèn trời với cơ quan chức năng để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời.

        2. Thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

        2.1. Xây dựng Kế hoạch cụ thể về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường quản lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa cho phụ huynh học sinh trong dịp tết Nguyên đán và lễ hội Xuân 2017.

        2.2. Quán triệt trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm túc và tuân thủ các quy tắc ATGT, trong đó tập trung vào các nội dung quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông; quy định về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; quy định về làn đường, lề đường và các quy định khác về giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

        2.3. Bám sát sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT về tăng cường dạy học tích hợp nội dung giáo dục an toàn giao thông vào các môn học, hoạt động ngoại khóa để tiếp tục triển khai tại đơn vị.

        2.4. Phối hợp với các lực lượng có liên quan để tăng cường công tác phổ biến, giáo dục luật giao thông, hướng dẫn học sinh các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, điều khiển phương tiện giao thông an toàn. Chủ động có các biện pháp phối hợp với Ban công an xã để có biện pháp ngăn ngừa giảm thiểu ùn tắc giao thông tại các cổng trường và đề xuất phương án xử lý dứt điểm tình trạng ùn tắc tại các cổng trường học tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

        2.5. Tăng cường tuyên truyền kết với cha mẹ học sinh về, giáo dục kiến thức tham gia giao thông cho học sinh, và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy. Tuyên truyền vận động phụ huynh thực hiện nghiêm túc và tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, mô tô điện.

        3. Tổ chức thực hiện:

        Đ/c: Ngô Thị Sửu - Hiệu trưởng chỉ đạo điều hành chung

        Đ/c: Nguyễn Thị Hồi Phụ trách công tác quản lý quán triệt theo dõi đôn đốc đội ngũ CBGVNV và tổng hợp BC số CBGVNV vi phạm về cho HT.

        Đ/c: Mạc Thị Phượng- Phụ trách công tác tuyên truyền tới phụ huynh nhân dân. Tổng hợp các trường hợp vi phạm  của CBGVNV cho HT và tổng hợp số liệu để BC về cấp trên về tình hình, vụ việc phức tạp. 

        Đ/c Lê Thị Thảo: Phối kết hợp với HT nhà trường tổ chức ký cam kết với CBGVNV về việc thực hiện kế hoạch trên.

        Các đ/c CBGVNV nào để xảy ra tình hình, vụ việc phức tạp thì  phải chịu trách nhiệm kỷ luật trước Hiệu trưởng và Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND thị xã và trước pháp luật.

        Trên đây là kế hoạch thực hiện triển khai quán triệt đến CBGVNV  về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định 36/2009/NĐ-CP và các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 yêu cầu các đ/c CBGVNV nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (t/h);

- Cổng TTĐT đơn vị;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Ngô Thị Sửu