Xuất bản thông tin

Trường MN Tân Việt tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng công tác ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học lần thứ nhất năm học 2017 – 2018

Trường MN Tân Việt tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng công tác ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học lần thứ nhất năm học 2017 – 2018

Để thực hiện tốt nhiệm vụ CNTT năm học 2017 – 2018 do Phòng Giáo dục chỉ đạo. Trong 3 ngày 16,17,18/8/2017 trường MN Tân Việt tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng công tác ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học lần thứ nhất năm học 2017 – 2018 nhằm giúp CBGVNV thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học là vô cùng quan trọng.


        Căn cứ kế hoạch 666/KH-PGD&ĐT ngày 22/6/2017 kế hoạch bồi dưỡng công nghệ thông tin hè năm 2017. Thực hiện công văn số 719/PGD&ĐT- CNTT ngày 12/7/2017 về việc triệu tập cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bồi dưỡng CNTT hè năm 2017;

        Để thực hiện tốt nhiệm vụ CNTT năm học 2017 – 2018 do Phòng Giáo dục chỉ đạo. Trong 3 ngày 16,17,18/8/2017 trường MN Tân Việt tổ chức Hội nghị tập huấn công tác ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học năm học 2017 - 2018 nhằm giúp CBGVNV thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học. Do các đ/c cán bộ giáo viên cốt cán đã được tập huấn tại Phòng Giáo dục và thực hiện các nội dung tập huấn cho CBGVNV bao gồm:

       Kỹ thuật soạn giáo án điện tử. Tập huấn thiết lập, vận hành chức năng thông tin học sinh (sổ liên lạc điện tử); chức năng lập lịch công tác; quản lý bài viết; quản lý thư viện tài liệu; lập báo cáo trực tuyến; … trên hệ thống Phòng Giáo dục điện tử;

       - Bồi dưỡng kỹ thuật vận hành các chức năng hệ thống Chính quyền điện tử và sử dụ ng hệ thống thư điện tử @quangninh.gov.vn; chữ ký số; Khai thác văn bản điện tử có chữ ký số. Kỹ thuật ứng dụng mô hình lớp học thông minh. Soạn duyệt Giáo án….

 

Đ/c Ngô Thị Sửu- HT nhà trường triển khai hội nghị tập huấn

 

 

 

Các đ/c CBGVNV đang tập huấn thực hành lớp học thông minh

 

CBGVNV nhà trường đang thực hành soạn giảng bài giảng điện tử 

 

      Với sự chỉ đạo vào cuộc quyết liệt của BGH nhà trường. Sự lỗ lực của CBGVNV. Sau 3 ngày tập huấn các đ/c CBGVNV đã có nhiều tiến bộ rõ rệt về ứng dụng CNTT ở các nội dung trên đề ra. Hy vọng năm học 2017 – 2018 CBGVNV nhà trường sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công tác ứng dụng CNTT./.

CTV- Thúy Hường