Thực đơn năm học 2017- 2018 của bé


TRƯỜNG MN TÂN VIỆT                          THỰC ĐƠN CỦA BÉ – THÁNG 10/2017

                                                                  Từ ngày 01/10 đến ngày 31/10/2017

Tuần 1: Từ ngày 02/10đến 06/10/2017

KHỐI

MẪU GIÁO NHÀ TRẺ

 

GHI CHÚ

 

 

Thứ 2

Ngày 02/102017

* Sáng:

- Cơm trắng.

- Trứng rim thịt.

- Canh bắp cải nấu thịt.

 

Chiều:

-  Cháo thịt+ cà rốt

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 03/10/2017

Sáng:

-  Cơm trắng.

-  Chả cá + thịt sốt cà chua.

 - Canh xương – Bí xanh

Chiều:

- Mỳ nấu thịt.

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 04/10/2017

* Sáng:

- Cơm trắng.

- Thịt rim giá đỗ.

- Canh xương – khoai tây.

Chiều:

-   Bánh mỳ - sữa.

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 05/10/2017

Sáng:

- Cơm trắng.

- Thịt đậu sốt cà chua.

- Canh rau cải nấu thịt

Chiều

- Cháo xương cà rốt.

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 06/10/2017

Sáng:

- Cơm trắng.

- Tôm đồng rim thịt  .

- Canh bí xanh nấu tôm.

 

Chiều:

Quả chín

 

 

Tuần 2: Từ ngày 09/10 đến 13/10/2017

 

 

Thứ 2

Ngày 09/10/2017

* Sáng:

- Cơm trắng.

-  Giò rim.

- Canh bắp cải nấu thịt.

Chiều:

- Cháo thit + cà rốt.

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 10/10/2017

Sáng:

- Cơm trắng.

- Chả cá+ thịt sốt cà chua.

- Canh xương- khoai sọ .

 

Chiều:

- Mỳ nấu thịt

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 11/10/2017

Sáng:

- Cơm trắng.

- Lạc vừng+ ruốc thịt lợn

- Canh thịt-  bí xanh .

 

Chiều:

Bánh mỳ - sữa tươi

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 12/10/2017

* Sáng:

- Cơm trắng

- Thịt gà rim gừng

- Canh ngao (hến) rau cải.

 

Chiều:

-  Cháo xương cà rốt.

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 13/10/2017

* Sáng:

- Cơm trắng.

- Trứng rim thịt

- Canh xương- bí đỏ

Chiều:

- Quả Chín

 

 

         

Tuần 3: Từ ngày 16/10 đến 20/10/2017

 

 

Thứ 2

Ngày 16/10/2017

* Sáng:

- Cơm trắng.

- Trứng rim thịt.

- Canh bắp cải nấu thịt.

 

Chiều:

-  Cháo thịt+ cà rốt

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 17/10/2017

Sáng:

-  Cơm trắng.

-  Chả cá + thịt sốt cà chua.

 - Canh xương – Bí xanh

Chiều:

- Mỳ nấu thịt.

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 18/10/2017

* Sáng:

- Cơm trắng.

- Thịt rim giá đỗ.

- Canh xương – khoai tây.

Chiều:

-   Bánh mỳ - sữa.

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 19/10/2017

Sáng:

- Cơm trắng.

- Thịt đậu sốt cà chua.

- Canh rau cải nấu thịt

Chiều

- Cháo xương cà rốt.

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 20/10/2017

Sáng:

- Cơm trắng.

- Tôm đồng rim thịt  .

- Canh bí xanh nấu tôm.

 

* Chiều

 

Quả Chín

 

            

Tuần 4: Từ ngày 23/10 đến 27/10/2017

 

 

Thứ 2

Ngày 23/10/2017

* Sáng:

- Cơm trắng.

-  Giò rim.

- Canh bắp cải nấu thịt.

Chiều:

- Cháo thit + cà rốt.

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 24/10/2017

Sáng:

- Cơm trắng.

- Chả cá+ thịt sốt cà chua.

- Canh xương- khoai sọ .

 

Chiều:

- Mỳ nấu thịt

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 25/10/2017

Sáng:

- Cơm trắng.

- Lạc vừng+ ruốc thịt lợn

- Canh thịt-  bí xanh .

 

Chiều:

Bánh mỳ - sữa tươi

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 26/10/2017

* Sáng:

- Cơm trắng

- Thịt gà rim gừng

- Canh ngao (hến) rau cải.

 

Chiều:

-  Cháo xương cà rốt.

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 27/10/2017

* Sáng:

- Cơm trắng.

- Trứng rim thịt

- Canh xương- bí đỏ

Chiều:

- Quả Chín

 

                                                                                                                          

                                                                                                                       P. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                           (Đã ký)

    

                                                                                                                      Nguyễn Thị Hồi                                                                                                                   


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu