Xuất bản thông tin

Thực đơn nhà trẻ tháng 1/2019

Thực đơn nhà trẻ tháng 1/2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

           Tân Việt, ngày  28  tháng 12  năm 2018

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 01- NĂM 2019

Thực hiện từ ngày 02/01 đến  ngày 31/01

Tuần 1: Từ ngày 01/01 đến ngày 11/01

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h50 - 15h40)

GHI CHÚ

 

 

Thứ 2

31/12

- Cơm thường

- Ruốc – Lạc vừng

- Canh bí xanh cà rốt hầm xương,

Sữa tươi vinamilk

Bún thịt cà chua

 

 

 

Thứ 3

01/01

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh bí đỏ, hầm xương.

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

 

Thứ 4

02/01

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương khoai sọ

Sữa tươi vinamilk

Mì thịt cà chua

 

 

 

Thứ 5

03/01

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh ngao mùng tơi

Sữa tươi vinamilk

Bún thịt cà chua

 

 

 

Thứ 6

04/01

- Cơm thường

- Gà,thịt  rim gừng

- Canh xương củ cải cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

       Nguyễn Thị Hòa

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

       Tân Việt, ngày  28  tháng 12  năm 2018

                   

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 01 - NĂM 2019

Thực hiện từ ngày 02/01 đến  ngày 31/01

Tuần 2: Từ ngày 14/01 đến ngày 18/01

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h50 - 15h40)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

07/1

- Cơm thường

- Ruốc – Lạc vừng

- Canh bí xanh cà rốt hầm xương,

Sữa tươi vinamilk

Mì xương cà chua

 

 

Thứ 3

08/1

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh xương xu hào cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

Thứ 4

09/1

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh ngao mùng tơi

Sữa tươi vinamilk

Mì thịt cà chua

 

 

Thứ 5

10/1

- Cơm thường

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh xương khoai tây, cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Bún xương cà chua

 

 

Thứ 6

11/1

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Hòa

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                  Tân Việt, ngày  28 tháng 12  năm 2018

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 01 - NĂM 2019

Thực hiện từ ngày 02/1 đến  ngày 31/1

Tuần 3: Từ ngày 14/1 đến ngày 18/1

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h50 - 15h40)

GHI CHÚ

Thứ 2

14/1

- Cơm thường

- Ruốc lạc vừng

- Canh bí xanh cà rốt hầm xương,

Sữa tươi vinamilk

Bún thịt

 

Thứ 3

15/1

- Cơm thường

- Gà thịt rim gừng

- Canh bí đỏ, hầm xương.

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

16/1

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương gà khoai sọ

Sữa tươi vinamilk

Mì thịt

 

Thứ 5

17/1

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh ngao mùng tơi

Sữa tươi vinamilk

Bún thịt

 

Thứ 6

18/1

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải nấu thịt

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Hòa

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

 

 

             

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tân Việt, ngày  28  tháng 12 năm 2018

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 01- NĂM 2019

Thực hiện từ ngày 02/01 đến  ngày 01/02

Tuần 4: Từ ngày 21/01 đến ngày 25/01

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h50 - 15h40)

GHI CHÚ

Thứ 2

21/1

- Cơm thường

- Ruốc lạc vừng

- Canh bí xanh cà rốt hầm xương,

Sữa tươi vinamilk

Mì xương cà chua

 

Thứ 3

22/1

- Cơm thường

- Gà, thịt rim gừng

- Canh xương xu hào cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

23/1

- Cơm thường

- Thịt đậu rim cà chua

- Canh ngao mùng tơi

Sữa tươi vinamilk

Mì thịt cà chua

 

Thứ 5

24/1

- Cơm thường

-  Trứng Đúc thịt

- Canh xương khoai tây, cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Bún xươngcà chua

 

Thứ 6

25/1

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Hòa

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tân Việt, ngày  28  tháng 12 năm 2018

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 01- NĂM 2019

Thực hiện từ ngày 02/01 đến  ngày 01/02

Tuần 5: Từ ngày 28/01 đến ngày 01/02

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h50 - 15h40)

GHI CHÚ

Thứ 2

28/1

- Cơm thường

- Ruốc – Lạc vừng

- Canh bí xanh cà rốt hầm xương,

Sữa tươi vinamilk

Bún thịt cà chua

 

Thứ 3

29/01

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh bí đỏ hầm xương.

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

30/01

- Cơm thường

- Tôm, thịt sốt chua

- Canh xương khoai sọ

Sữa tươi vinamilk

Mì thịt cà chua

 

Thứ 5

31/01

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh ngao mùng tơi

Sữa tươi vinamilk

Bún thịt cà chua

 

Thứ 6

01/02

- Cơm thường

- Gà,thịt  rim gừng

- Canh xương củ cải cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Hòa

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi