Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ VÀ TRỰC TẾT TẾT MẬU TUẤT 2018

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ VÀ TRỰC TẾT TẾT MẬU TUẤT 2018


 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN TÂN VIỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  28VB/ MNTV 

V/v: Triển khai lịch nghỉ tết và trực tết

Nguyuên Đán Mậu Tuất 2018

             Tân Việt, ngày  09  tháng 02 năm 2018

Kính gửi:

- Các trường đ/c CBGVBNV

- Các bậc phụ huynh học sinh trong nhà trường

 

 

 

Căn cứ công văn số 783/PGD&ĐT ngày 02/08/2017 về việc hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị cho năm học mới và thực hiện khung thời gian năm học 2017-2018.

Căn cứ công văn sốp 02/PGD&ĐT ngày 02/01/2018 V/v tổ chức Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ và mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất năm 2018

Thực hiện công văn số 57/PGD&ĐT ngày 22/01/2018 V/v: Triển khai chăm lo tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018 cho CB, NG, NLĐ.

Thực hiện công văn số 102/PGD&ĐT ngày 06/02/2018 của Phòng cgiáo dục  về hướng dẫn thực hiện một số hoạt động dịp tết Mậu Tuất 2018

Để tạo không khí vi tươi, phấn khởi cho CBGVNV đón xuân mới năm Mậu Tuất 2018; Trường MN Tân Việt Trường MN Tân Việt triển khai  quán triệt một số nội dung và Phân công lịch trực tết 2018 như sau:

1. Lịch nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất:

- Lịch nghỉ tết Mậu Tuất 2018 là 12 ngày, từ ngày 10/02/2018 (thứ Bảy, ngày 25 tháng Chạp) đến hết ngày 21/02/2018 (thứ Tư, ngày 06 tháng Giêng).

- Yêu cầu các đ/c giáo viên thông báo cho phụ huynh nắm được lịch nghỉ tết và lịch ra lớp sau tết Mậu Tuất 2018

2. Lịch trực tết nguyên đán 2018

- BGH chịu trách nhiệm trực trường, nắm bắt thông tin, theo dõi công văn, báo cáo thông tin kịp thời về cấp trên./.

 

Ngày tháng

Họ tên người trực

 

Chức vụ

Điện thoại

Địa điểm

 

Thứ 7 ngày 10/02/2018 (Tức ngaỳ 25 tết)

 

Ngô Thị Sửu

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn H

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

 

HT

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

0983406565

01653302939

0949251122

01254383388

…..

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Chủ nhật 11/02/2018 (Tức 26 tết)

Mạc Thị Phượng

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

Phó HT

BV

BV

BV

BV

01266.451.067

01653302939

0949251122

01254383388

……

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 2ngày 12/02/2018 (tức 27 tết)

Nguyễn Thị Hồi

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

 Phó HT

BV

BV

BV

BV

01685.491.331

01266.451.067

01653302939

0949251122

01254383388

…..

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 3 ngày 13/02/2018 (Tức 28 tết)

Ngô Thị Sửu

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

HT

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

0983406565

01653302939

0949251122

01254383388

…..

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 4 ngày 14/02/2018 (Tức 29 tết)

Mạc Thị Phượng

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

Phó HT

BV

BV

BV

BV

01266.451.067

01653302939

0949251122

01254383388

……

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 5 ngày 15/02/2018 ( Tức 30 tết)

Nguyễn Thị Hồi

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

 Phó HT

BV

BV

BV

BV

01685.491.331

01266.451.067

01653302939

0949251122

01254383388

…..

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 6 ngày 16/02/2018 (Tức 01 tết)

Ngô Thị Sửu

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

HT

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

0983406565

01653302939

0949251122

01254383388

…..

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 7 ngày 17/02/2018 (Tức 02 tết)

Mạc Thị Phượng

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

Phó HT

BV

BV

BV

BV

01266.451.067

01653302939

0949251122

01254383388

……

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Chủ nhật ngày 18/01/2018 (Tức 03 tết)

Nguyễn Thị Hồi

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

 

 Phó HT

BV

BV

BV

BV

01685.491.331

01266.451.067

01653302939

0949251122

01254383388

…..

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 2 ngày19/02/2018 (Tức ngày 04 tết)

Ngô Thị Sửu

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

 

HT

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

0983406565

01653302939

0949251122

01254383388

…..

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 3 ngày 20/02/2018 (Tức 05 tết)

Mạc Thị Phượng

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

 

Phó HT

BV

BV

BV

BV

01266.451.067

01653302939

0949251122

01254383388

……

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 4 ngày 21/02/2018 Tức 06 tết)

Nguyễn Thị Hồi

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

 

 Phó HT

BV

BV

BV

BV

01685.491.331

01266.451.067

01653302939

0949251122

01254383388

…..

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

 

3. Công tác chăm lo tết:

- Phối hợp với Công đoàn xây dựng kế hoạch chăm lo tết Nguyên đán 2018  cho CB, NG, NLĐ với mục đích  đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho mọi CB, NG, NLĐ trong đơn vị được đón Tết với tinh thần vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm; phấn đấu để mọi đoàn viên, công nhân viên chức, lao động đều có Tết, được vui Tết.

4. Công tác tuyên truyền:

- Yêu cầu CBGVNV thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của ngành Giáo dục và các kế hoạch chỉ đạo của nhà trường về số 09/KH/MNTV ngày 05/01/2018 về tăng cường phòng chống cháy nổ mùa hanh khô. Kế hoạch số 19 /KH/MNTV ngày 22/01/2018 của nhà trường về tết trồng cây và công tác  phối hợp với Công An , Quân Sự phân công trực trường, bảo vệ an ninh trật tự an toàn trường học trước trong sau tết Mậu tuất 2018

- Quán triệt tuyên truyền vận động CB, NG, NLĐ trong đơn vị thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và của địa phương trong việc đón tết Nguyên đán 2018;

- Tuyên truyền, quán triệt vận động CB, NG, NLĐ không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan, đánh bạc, gương mẫu thực hiện Luật giao thông đường bộ, văn hóa giao thông góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

-  Phối hợp với  Công đoàn, Chi đoàn các tổ chức  các hoạt động văn hóa, thể thao, các hoạt động du xuân lành mạnh; Tham dự  Lễ hội Đình chùa Hổ Lao…

- Tổ chức đón Tết phù hợp với các hoạt động vui Xuân của địa phương.

- Tổ chức phát động Tết trồng cây tại  đơn vị với ý nghĩa "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và "Mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất - 2018"  vào ngày 21/02/2018 tức ngày 06/01/2018 âm lịch.

5. Công tác báo cáo sau tết:

        - Đ/c Mạc Thị Phượng  Báo cáo kết quả tình hình trước trong sau tết chính thức cho HT trước ngày 09/02/2018 để HTbBáo cáo về Phòng Giáo dục trước ngày 10/2/2018.

Trên đây là một số nội dung triển khai tết và lịch trực tết 2018 của BGH trường MN Tân Việt./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- CBGVNV (T/h);

- L­ưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

                (Đã ký)

    Ngô Thị sửu