THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 3/ 2021


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

       Tân Việt, ngày 01  tháng 03  năm 2021

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 03 - NĂM 2021

Thực hiện từ ngày 15/03/2021 đến  ngày 19/02/2021

 

Tuần 3: Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 19/03/2021

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h30)

BỮA PHỤ

(13h )

BỮA CHIỀU

(14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

15/03

- Cơm thường

- Giò rim thịt

- Canh xương khoai tây cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

 

 

Thứ 3

16/03

- Cơm thường

- Thịt rim trứng

- Canh rau bắp cải.

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

Thứ 4

17/03

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương khoai sọ

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

 

Thứ 5

18/03

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

 

 

Thứ 6

19/03

- Cơm thường

- Thịt  rim giá đậu

- Canh xương  bí xanh cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

 cà rốt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

           Mạc Thị Phượng

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Tân Việt, ngày 01 tháng 03 năm 2021

               

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ  THÁNG 03 - NĂM 2021

Thực hiện từ ngày 22/03/2021 đến  ngày 26/03/2021

 

Tuần 4: Từ ngày 22/03/2021 đến ngày 19/02/2021

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h30)

BỮA PHỤ

(13h )

BỮA CHIỀU

(14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

22/03

- Cơm thường

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

 

Thứ 3

23/03

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh xương khoai tây cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

 

Thứ 4

24/03

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

Sữa tươi vinamilk

Mỳ thịt

 

Thứ 5

25/03

- Cơm thường

-  Chả cá + thịt rim gừng

- Canh rau bắp cải

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

cà rốt

 

Thứ 6

26/03

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

               

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

       Tân Việt, ngày 01 tháng 03 năm 2021

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 03 - NĂM 2021

Thực hiện từ ngày 29/03/2021 đến  ngày 02/04/2021

 

Tuần 5: Từ ngày 29/03/2021 đến ngày 02/04/2021

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h30)

BỮA PHỤ

(13h )

BỮA CHIỀU

(14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

29/03

- Cơm thường

- Thịt rim

- Canh xương khoai tây cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

 

Thứ 3

30/03

- Cơm thường

- Thịt rim trứng

- Canh rau bắp cải.

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

31/03

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương khoai sọ

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

Thứ 5

01/04

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

 

Thứ 6

02/04

- Cơm thường

- Thịt  rim giá đậu

- Canh xương  bí xanh cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

 cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

          Mạc Thị Phượng

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu