Trường Mầm non Tân Việt triển khai lịch nghỉ tết và trực tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN TÂN VIỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     46  VB/ MNTV 

V/v: Triển khai lịch nghỉ tết và trực tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

 

Tân Việt, ngày  28  tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các trường đ/c CBGVBNV

- Các bậc phụ huynh học sinh trong nhà trường

 

 

 

Căn cứ công văn số 1176/PGD&ĐT ngày 09/11/2018 về việc hướng dẫn  thực hiện nhiệm vụ năm học  2018-2019 .

Căn cứ công văn số 79/PGD&ĐT ngày 24/01/2019V/v tổ chức Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ và mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019;

Thực hiện công văn số 1289/PGD&ĐT ngày 19/12/2018 V/v: Triển khai chăm lo tết Nguyên đán Kỷ Hợi- 2019 cho CB, NG, NLĐ;

Thực hiện công văn số 61/PGD&ĐT ngày 20/01/2019 của Phòng giáo dục về tổ chức các hoạt động " Mừng Đảng, Mừng Xuân" Kỷ Hợi 2019,

Để tạo không khí vi tươi, phấn khởi cho CBGVNV đón xuân mới năm Kỷ hợi 2019; Trường MN Tân Việt triển khai  quán triệt một số nội dung và Phân công lịch trực tết 2019 như sau:

1. Lịch nghỉ tết nguyên đán Kỷ Hợi:

- Lịch nghỉ tết Kỷ Hợi 2019 là 12 ngày, từ ngày 30/01/2019 (thứ 4, ngày 25 tháng Chạp) đến hết ngày 10/02/2019 (Chủ Nhật, ngày 07 tháng Giêng).

- Yêu cầu các đ/c giáo viên thông báo cho phụ huynh nắm được lịch nghỉ tết và lịch ra lớp sau tết Mậu Tuất 2019

2. Lịch trực tết nguyên đán 2019

- BGH chịu trách nhiệm trực trường, nắm bắt thông tin, theo dõi công văn, báo cáo thông tin kịp thời về cấp trên./.

 

Ngày tháng

Họ tên người trực

 

Chức vụ

Điện thoại

Địa điểm

 

Thứ 4 ngày 30/01/2019 (Tức ngày 25 tết)

Ngô Thị Sửu

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

HT

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

0983406565

01653302939

0949251122

01254383388

0911204220

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 5 31/01/2019 (Tức 26 tết)

Mạc Thị Phượng

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

Phó HT

BV

BV

BV

BV

01266.451.067

01653302939

0949251122

01254383388

0911204220

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 6ngày 01/01/2019 (tức 27 tết)

Nguyễn Thị Hồi

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

 Phó HT

BV

BV

BV

BV

0385.491.331

01266.451.067

01653302939

0949251122

01254383388

0911204220

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 7 ngày 02/02/2019 (Tức 28 tết)

Ngô Thị Sửu

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

HT

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

0983406565

01653302939

0949251122

01254383388

0911204220

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Chủ nhật ngày 3/02/2019 (Tức 29 tết)

Mạc Thị Phượng

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

Phó HT

BV

BV

BV

BV

01266.451.067

01653302939

0949251122

01254383388

0911204220

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 2 ngày 4/02/2019( Tức 30 tết)

Nguyễn Thị Hồi

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

 Phó HT

BV

BV

BV

BV

0385.491.331

01266.451.067

01653302939

0949251122

01254383388

0911204220

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 3ngày 5/02/2019(Tức 01 tết)

Ngô Thị Sửu

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

HT

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

0983406565

01653302939

0949251122

01254383388

0911204220

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 4 ngày 6/02/2019 (Tức 02 tết)

Mạc Thị Phượng

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

Phó HT

BV

BV

BV

BV

01266.451.067

01653302939

0949251122

01254383388

0911204220

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 5 ngày 7/02/2019 (Tức 03 tết)

Nguyễn Thị Hồi

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

 

 Phó HT

BV

BV

BV

BV

0385.491.331

01653302939

0949251122

01254383388

0911204220

Tân Lập

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 6 ngày 8/02/2019 (Tức ngày 04 tết)

Ngô Thị Sửu

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

 

HT

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

0983406565

01653302939

0949251122

01254383388

0911204220

Tân Lập

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 7 ngày 9/02/2019 (Tức 05 tết)

Mạc Thị Phượng

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

 

Phó HT

BV

BV

BV

BV

01266.451.067

01653302939

0949251122

01254383388

0911204220

Tân Lập

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Chủ nhật ngày 10/02/2019 Tức 06 tết)

Nguyễn Thị Hồi

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

 

 Phó HT

BV

BV

BV

BV

0385.491.331

01653302939

0949251122

01254383388

0911204220

Tân Lập

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

 

3. Công tác chăm lo tết:

- Phối hợp với Công đoàn xây dựng kế hoạch chăm lo tết Nguyên đán 2019  cho CB, NG, NLĐ với mục đích  đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho mọi CB, NG, NLĐ trong đơn vị được đón Tết với tinh thần vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm; phấn đấu để mọi đoàn viên, công nhân viên chức, lao động đều có Tết, được vui Tết.

4. Công tác tuyên truyền:

- Yêu cầu CBGVNV thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của ngành Giáo dục và các kế hoạch chỉ đạo của nhà trường về số 09/KH/MNTV ngày 05/01/2019 về tăng cường phòng chống cháy nổ mùa hanh khô. Kế hoạch số 19 /KH/MNTV ngày 26/01/2019 của nhà trường về tết trồng cây và công tác  phối hợp với Công An , Quân Sự phân công trực trường, bảo vệ an ninh trật tự an toàn trường học trước trong sau tết Mậu tuất 2019

- Quán triệt tuyên truyền vận động CB, NG, NLĐ trong đơn vị thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và của địa phương trong việc đón tết Nguyên đán 2019;

- Tuyên truyền, quán triệt vận động CB, NG, NLĐ không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan, đánh bạc, gương mẫu thực hiện Luật giao thông đường bộ, văn hóa giao thông góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

-  Phối hợp với  Công đoàn, Chi đoàn các tổ chức  các hoạt động văn hóa, thể thao, các hoạt động du xuân lành mạnh; Tham dự  Lễ hội Đình chùa Hổ Lao…

- Tổ chức đón Tết phù hợp với các hoạt động vui Xuân của địa phương.

- Tổ chức phát động Tết trồng cây tại  đơn vị với ý nghĩa "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và "Mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất - 2019"  vào ngày 11/02/2019 tức ngày 07/01/2019 âm lịch.

5. Công tác báo cáo sau tết:

        - Đ/c Mạc Thị Phượng  Báo cáo kết quả tình hình trước trong sau tết chính thức cho HT trước ngày 09/02/2019 để HT Báo cáo về Phòng Giáo dục trước ngày 10/2/2019.

Trên đây là một số nội dung triển khai tết và lịch trực tết 2019 của BGH trường MN Tân Việt./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- CBGVNV (T/h);

- L­ưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

                (Đã ký)

 

 

                    Ngô Thị sửu

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu