KẾ HOẠCH Chương trình công tác tháng 10 năm 2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 218/KH - MNTV

Tân Việt, ngày 5 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Chương trình công tác tháng 10 năm 2018

 

 
 

 

 

 

*) Nhiệm vụ trọng tâm:

-  Hội nghị CB viên chức Lao động.

-  Kham sức khỏe cho trẻ lần thứ nhất.

- Tổ chức  hoạt động  thao giảng chào mừng 20/10

*) Nhiệm vụ cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Cả tháng

     - Vệ sinh môi trường lớp học, khuôn viên. Trang trí  lớp học theo chủ đề.

     - Duy trì sĩ số hiện có. Tiếp tục huy động trẻ ra lớp. Tăng tỷ lệ chuyên cần từ 90% trở lên.

 

GV  

Trong tháng

 - Kiểm tra các  bếp ăn, khẩu phần ăn, thực đơn, khâu chế biến, lưu mẫu….

 - Tuyên truyền về công tác VSMT, vệ sinh cá nhân trẻ, phòng chống dịch bệnh Tay – Chân – Miệng..

- Tổ chức khám sức khỏe cho trẻ lần thứ nhất

    - Có giải pháp phối hợp phụ huynh 01 buổi tham dự chế biến thực phẩm, các bước, các quy trình chế biến, chia ăn…

 

BGH

CBGVNV – y tế- Trạm y tế

  Trong tháng

 - Thao giảng 02 tiết ứng dụng mô hình lớp học Thông Minh do đ/c Kim Hưng  và đ/c Vương Hường thực hiện

   - Dự giờ kiểm tra hoạt động sư phạm các đ/c Vũ Thu Hiên – Nguyễn Thị Quyên – Vương Thu Hường -

Phạm Thị Toán – Hồ Thị Quy – Đàm Thị Thơm – Trần Thị Thảo

BGH – GV- NV

Tuần 1- 2/10

 - Tiếp nhận Điều hòa do phụ huynh bàn giao tặng.

   - Hoàn thiện biên bản tiếp nhận đồ dùng cá nhân trẻ ăn bán trú

   - Tiếp nhận hiện vật  thiết bị bếp ăn bán trú từ phụ huynh (Có biên bản bàn giao tiếp nhận).

  - Hoàn thiện lắp mới hệ thống cửa kính cho 4 lớp có Điều hòa.

   - Tu sửa, chữa thay mới hệ thống đường ống dẫn nước, máy bơm khu Hiệu bộ…

BGH – GVNV – Phụ huynh

Tuần 2/10

-Tổ chức hội nghị CBVCLĐ cấp tổ

- Tổ chức hội nghị CBVCLĐ phiên chính thức.

 

CBGVNV nguwoif lao động

Trong tháng

- Hoàn thiện hồ sơ, chế độ kinh phí  cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nghèo, cận nghèo)

 

BGH – KT - GV

Trong tháng

 - Sinh hoạt  BD chuyên môn về soạn giáo án CNTT – Sinh hoạt tổ – Bồi dưỡng Bàn bạc thống nhất chương trình nội dung, kỹ thuật soạn  giáo án On lai..

 

HP – TTCM – GV - NV

15– 20 /10  

- Tìm hiểu nội dung ý nghĩa về ngày 20/10. Tổ chức tọa đàm nói chuyện về ngày Thành lập HLHPN Việt Nam…

 

CBGVNV – Học sinh

20- 30

Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch đề ra

 

 

 

Nơi nhận:

- Các đ/c BGH, GVNV (t/h);

- Cổng TTTVĐT;

- Lưu: VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

 

 

Ngô Thị Sửu

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu