KẾ HOẠCH Chương trình công tác tháng 12 năm 2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 281/KH - MNTV

Tân Việt, ngày 3 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Chương trình công tác tháng 12 năm 2018

 

 
 

 

 

 

*) Nhiệm vụ trọng tâm:

-  Tổh cức các hoạt động thiết thực ý nghĩa  chào mừng ngày thành lập Quân đội NDVN 22/12.

- Tham dự hội thi Giáo viên giỏi cấp thị xã năm học  2018 - 2019

- Tổ chức cân khám sức khỏe vào kênh biểu đồ giai đoạn 2.

- Tổ chức  tọa đàm nói chuyện về chú bộ đội cụ Hồ nhân ngày 22/12

*) Nhiệm vụ cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Cả tháng

     - Vệ sinh môi trường lớp học, khuôn viên. Trang trí  lớp học theo chủ đề.

     - Duy trì sĩ số hiện có. Tiếp tục huy động trẻ ra lớp. Tăng tỷ lệ chuyên cần từ 90% trở lên.

 

GV  

Tuần 1

  • Tham dự hộ thi Giáo viên giỏi cấp thị xã (Phần thi lý thuyết – đề tài)

GV

Trong tháng

  • Tham dự hội thi Giáo viên giỏi cấp thị xã (Phần thi thực hành).

BGH - GV

Trong tháng

 - Tổ chức lao động dọn vệ sinh  trang trí khuôn viên trường, lớp học Tuyên truyền về công tác VSMT, vệ sinh cá nhân trẻ, phòng chống dịch bệnh Tay – Chân – Miệng..

 

BGH

CBGVNV – y tế-

Trong tháng

    - Tổ chức cân khám sức khỏe vào kênh theo dõi trên biểu đồ giai đoạn 2.

 

Trong tháng

     -  Hoàn thiện các công trình: Sân vườn Cổ tích; Cổng Cổ tích; Khu nhà thư viện xanh của bé; Khu bể cát trải nghiệm của bé

  • Chỉnh trang khuôn viên, lớp học công trình…

BGH – GV – NV

Tuần 4

     - Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

 

Ban KTNB – CBGVNV

Trong tháng

 - Sinh hoạt  BD chuyên môn về  kế hoạch giảng dạy của  giáo viên, giáo án On lai.

 

 

 

 

HP – TTCM – GV – NV

Tuần 4

  • Mời chuyên viên Phòng Giáo dục về bồi dưỡng chuyên môn cho CBGVNV

 

 

 

Nơi nhận:

- Các đ/c BGH, GVNV (t/h);

- Cổng TTTVĐT;

- Lưu: VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

 

 

Ngô Thị Sửu


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu