Thông báo lịch trực 30/4/2018


 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 74 - TB/ MNTV 

V/v: Phân công  lịch nghỉ  ngày Lễ  và trực ngày Lễ dịp 30/04/2018

 

Tân Việt, ngày 27  tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều

- UBND xã Tân Việt

- Các trường đ/c CBGVBNV

- Các bậc phụ huynh học sinh trong nhà trường

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện công văn số 378/PGD&ĐT ngày 26/04/2018 V/v: hướng dẫn một số nội dung về nghỉ Lễ Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế lao động (1/5) năm 2018.

Trường MN Tân Việt Trường MN Tân Việt thông báo phân công lịch nghỉ Lễ Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế lao động (1/5) năm 2018 như sau:

1. Lịch nghỉ ngày Lễ dịp 30/4 và 01/5/2018:

- Lịch nghỉ ngày Lễ  dịp 30/4 và 01/5  là: 04  ngày, từ ngày  28/4/2018 (thứ Bảy, ngày 28 tháng tư) đến hết ngày 01/05/2018 (thứ ba, ngày 01 tháng năm).

- Yêu cầu các đ/c giáo viên thông báo cho phụ huynh nắm được lịch nghỉ  ngày Lễ   và lịch ra lớp sau ngày Lễ.

          -  Chỉ đạo CB, Giáo viên chủ nhiệm chủ động xây dựng các phương án bảo vệ cơ sở vật chất, không để xảy ra mất mát, hư hỏng  trong những ngày nghỉ Lễ; tăng cường công tác phòng chống cháy nổ; chủ động các biện pháp phòng ngừa thiên tai và các tình huống thời tiết bất thường có thể xảy ra.

          -  Chỉ đạo CBGVNV thông báo lịch nghỉ Lễ của nhà trường đến cha mẹ học sinh để phối hợp quản lý học sinh; dặn dò học sinh, nhắc nhở gia đình học sinh biện pháp phòng chống tai nạn thương tích, phòng ngừa ốm đau, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, … trong những ngày nghỉ Lễ.

2. Lịch trực ngày Lễ dịp 30/4 và 01/5/2018

          - BGH chịu trách nhiệm trực trường, nắm bắt thông tin, theo dõi công văn, báo cáo thông tin kịp thời về cấp trên .những sự việc bất thường xảy ra tại đơn vị, thuộc phạm vi đơn vị quản lý với các đồng chí Lãnh đạo được phân công trong các ngày trực nghỉ Lễ.

 

Ngày tháng

Họ tên người trực

 

Chức vụ

Điện thoại

Địa điểm

 

Thứ 7 ngày 28/4/2018

Ngô Thị Sửu

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

HT

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

0983406565

01653302939

0949251122

01254383388

…..

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Chủ nhật 29/4/2018

Mạc Thị Phượng

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

Phó HT

BV

BV

BV

BV

01266.451.067

01653302939

0949251122

01254383388

……

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 2ngày 30/04/2018

Nguyễn Thị Hồi

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

 Phó HT

BV

BV

BV

BV

01685.491.331

01266.451.067

01653302939

0949251122

01254383388

…..

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 2 ngày 01/05/2018 )

Mạc Thị Phượng

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

Phó HT

BV

BV

BV

BV

01266.451.067

01653302939

0949251122

01254383388

……

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Trên đây là thông báo phân công nhiệm vụ lịch trực dịp nghỉ Lễ 30/04 và 01/05/2018  của BGH trường MN Tân Việt./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- CBGVNV (T/h);

- L­ưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

                (Đã ký)

          Ngô Thị sửu

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu