Asset Publisher

Thông báo chương trình công tác tháng 1 năm 2017

Thông báo chương trình công tác tháng 1 năm 2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN TÂN VIỆT

 

 

 

Số: 03/KH-MNTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Việt, ngày 09 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH  CÔNG TÁC THÁNG 01/2017

 

        1. Trọng tâm:

        - Tổ chức các hoạt động chuyên môn, VHVN-TDTT chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Mừng Xuân Đinh Dậu 2017.

        - Tham dự  hội thi Giáo viên giỏi cấp thị xã năm học 2016 – 2017

        - Hoàn thiện việc rà soát tự kiểm tra đánh giá các điều kiện tiêu chuẩn công nhận chuẩn quốc gia mức độ 1 sau 5 năm

        2. Lịch cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01-02/01

Nghỉ Tết dương lịch 2017

 

 

Cả tháng

Duy trì sĩ số hiện có, duy trì tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt 95% trở lên

GV

09-11/01

Hoàn thiện hồ sơ  kế hoạch tự kiểm tra đánh giá các điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 .

BGH – GV – NV

10-15/01

Tham dự  thi lý thuyết cấp thị xã

 

GV

12/01

Tham dự Hội nghị Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2016-2017

Văn phòng

12-20/01

Tham dự thi GV giỏi cấp thị xã : ((Phần thi kiểm tra năng lực; chấm SKKN giáo viên MN dạy giỏi cấp thị xã, năm học 2016-2017)

GV

20 – 25/01

Kê khai tài sản, niêm yết tài snả bàn giao dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu

.

BGH – GV- NV

25 – 30/01

Nghỉ tết  nguyên đán Đinh Dậu

 

 

Nơi nhận:

- BGH – CBGVNV (t/h);

- Cổng TTĐT ngành;

- Lưu: VT, THTĐ.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Ngô Thị Sửu