15151254_1672443546380017_805295641_n.jpg
4.jpg-15.jpg
6.jpg-9.jpg
Ảnh khai giảng
DSC_6647.JPG
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ MẪU GIÁO THÁNG 10 / 2020

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            Tân Việt, ngày 30 tháng 9  năm 2020   THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 10 - NĂM 2020 Thực hiện từ ngày 5/10 đến  ngày 9/10   Tuần 1 : Từ ngày 5/10 đến ngày 9/10 THỨ/ NGÀY BỮA...

Detail

Calendar
Today: Sunday, 25 / 10 / 20

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên