Asset Publisher

Thông báo chương trình công tác tháng 2 năm 2017

Thông báo chương trình công tác tháng 2 năm 2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN TÂN VIỆT

 

 

 

Số: 14/KH-MNTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Việt, ngày 08 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH  CÔNG TÁC THÁNG 02/2017

 

      1. Trọng tâm:

    - Duy trì sĩ số và các hoạt động sau Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 và tiếp tục huy động trẻ ra lớp. Rà soát điều tra trẻ trong độ tuổi xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục cho năm học 2017 – 2018.

     - Tổ chức các hoạt động chuyên môn, VHVN-TDTT chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Mừng Xuân Đinh Dậu 2017.

     - Tham dự  thực hành hội thi Giáo viên giỏi cấp thị xã năm học 2016 – 2017

     - Hoàn thiện báo cáo và biên bản tự kiểm tra đánh giá các điều kiện tiêu chuẩn đề nghị công nhận Chuẩn Quốc gia mức độ 1 sau 5 năm.

     2. Lịch cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

02- 03/02

Tổ chức Tết trồng cây xung quanh trường

CBGVNV

Cả tháng

 Tổ chức học tập ăn bán trú . Duy trì sĩ số hiện có, tiếp tục huy động trẻ ra lớp, duy trì tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt 95% trở lên 

GV

09-10/02

Hoàn thiện báo cáo và biên bản tự  kiểm tra đánh giá  đánh giá các điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị công nhận lại trường MN đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 sau 5 năm.

   BGH – GV – NV

05/2- 09/02

Tham dự Lễ Hội Chùa Ngọa Vân và tham dự Lễ khánh thành nhà tưởng niệm Bác Hồ dừng chân ở Phạm Hồng Thái

HT – CTCĐ

05/2- 09/02

Hoàn thiện báo cáo và biên bản tự kiểm tra đánh giá các điều kiện tiêu chuẩn đề nghị công nhận Chuẩn Quốc gia mức độ 1 sau 5 năm

BGH - HC

10 – 12

Hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển Giáo dục  năm học 2017 - 2018

 BGH- GV – KT - HC

12- 20/02

Tham dự  thực hành hội thi Giáo viên giỏi cấp thị xã năm học 2016 – 2017

GV

12- 13/02

Tham dự lễ hội Đình Chùa Hổ lao tại địa phương

  BGH - đại diện GV,             NV

12 – 28/2

Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch - Dự giờ thăm lớp và bồi dưỡng chuyên môn, CNTT

BGH- GV

 

 

 

Nơi nhận:

- BGH – CBGVNV (t/h);

- Cổng TTĐT ngành;

- Lưu: VT, THTĐ.

 

HIỆU TRƯỞNG

     (Đã ký)

 

Ngô Thị Sửu