Asset Publisher

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 10/ 2019

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 10/ 2019

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 10/ 2019

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 30 tháng 9  năm 2019

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 10 - NĂM 2019

 

Tuần 1: Từ ngày 30/9 đến ngày 4/10

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

30/9

- Cơm nát

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí đỏ

Sữa tươi vinamilk

      Mì xương

+ cà chua

 

Thứ 3

 

01/10

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải.

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

 

02/10

- Cơm nát

- Thịt rim cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

+ cà chua

 

Thứ 5

 

03/10

- Cơm nát

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh xương củ cải

 

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

Cà rốt

 

Thứ 6

 

4/10

 

- Cơm nát

- Gà+Thịt rim gừng

- Canh xương bí xanh cà rốt

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà chua

 

 

 

             NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Quỳnh Trang

                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                   Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

            Tân Việt, ngày  30  tháng 9  năm 2019

         

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 10 - NĂM 2019

 

Tuần 2: Từ ngày 7/10 đến ngày 11/10

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHIỀU

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

 

7/10

- Cơm nát

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí xanh cà rốt

 

Sữa tươi vinamilk

Mì xương

 

 

Thứ 3

 

8/10

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh cua (cáy) rau đay

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

Thứ 4

 

9/10

- Cơm nát

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

 

Sữa tươi vinamilk

Mì  xương cà chua

 

 

Thứ 5

 

10/10

- Cơm nát

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh rau cải

 

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

 

Thứ 6

 

11/10

- Cơm nát

- Tôm+ thịt  rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương        cà rốt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

     Mạc Thị Phượng

               

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 10 - NĂM 2019

 

Tuần 3: Từ ngày 14/10 đến ngày 18/10

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

 

Thứ 2

14/10

- Cơm nát

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

Sữa tươi vinamilk

Mì xương

+ cà chua

 

 

 

Thứ 3

 

15/10

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải.

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

 cà rốt

 

 

 

Thứ 4

 

16/10

- Cơm nát

- Thịt rim cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

+ cà chua

 

 

 

Thứ 5

17/10

- Cơm nát

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh xương củ cải

 

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

Cà rốt

 

 

 

Thứ 6

 

18/10

- Cơm nát

- Gà+Thịt rim gừng

- Canh xương bí xanh cà rốt

 

Sữa tươi vinamilk

Cháoxương

 cà chua

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Quỳnh Trang

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tân Việt, ngày 30 tháng9 năm 2019

                       

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 10 - NĂM 2019

 

Tuần 4: Từ ngày 21/10 đến ngày 25/10

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

 Thứ 2

 

21/10

- Cơm nát

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí xanh cà rốt

 

Sữa tươi vinamilk

Mì xương

 

 

Thứ 3

 

22/10

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh cua (cáy) rau đay

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

 cà rốt

 

 

Thứ 4

 

23/10

- Cơm nát

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

 

Sữa tươi vinamilk

Mì thịt

 

 

Thứ 5

 

24/10

- Cơm nát

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh rau cải

 

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

 

Thứ 6

 

25/10

- Cơm nát

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

 cà rốt

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

               

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

   Tân Việt, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 10 - NĂM 2019

 

Tuần 5: Từ ngày 28/10 đến ngày 01/11

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

 

28/10

- Cơm nát

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

Sữa tươi vinamilk

Mì xương

+ cà chua

 

 

Thứ 3

 

29/10

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải.

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

cà rốt

 

 

Thứ 4

 

30/10

- Cơm nát

- Thịt rim cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

+ cà chua

 

 

Thứ 5

 

31/10

- Cơm nát

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh xương củ cải cà rốt

 

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

Cà rốt

 

 

Thứ 6

 

01/11

- Cơm nát

- Gà+Thịt rim gừng

- Canh xương bí xanh cà rốt

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

cà chua

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Mạc Thị Phượng