Asset Publisher

THỰC ĐƠN TRẺ MẪU GIÁO THÁNG 12 / 2019

THỰC ĐƠN TRẺ MẪU GIÁO THÁNG 12 / 2019


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 28 tháng 11 năm 2019

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 12 - NĂM 2019

 

Tuần 1: Từ ngày 02/12 đến ngày 6/12

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

02/12

- Cơm tẻ

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Mì xương

+ cà chua

 

Thứ 3

 

03/12

- Cơm tẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải.

Bún xương

+ cà chua

 

Thứ 4

 

04/12

- Cơm tẻ

- Chả cá + thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Cháo xương

 cà rốt

 

Thứ 5

 

05/12

- Cơm tẻ

- Giò lụa + thịt rim cà chua

- Canh xương rau bắp cải

Mỳ xương

 

 

Thứ 6

 

06/12

 

- Cơm tẻ

- Gà + Thịt rim giá đỗ gừng

- Canh xương bí xanh cà rốt

Cháo xương cà rốt

 

 

 

             NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

 

 

 

 

                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Tân Việt, ngày 28 tháng 11năm 2019

         

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 12- NĂM 2019

 

Tuần 2: Từ ngày 9/12 đến ngày 13/12

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA CHIỀU

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

 

9/12

- Cơm tẻ

- Giò lụa + thịt  rim cà chua

- Canh bí xanh

Cháo xương

 cà rốt

 

 

Thứ 3

 

10/12

- Cơm tẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh hến (ngao) rau mồng tơi

Mì xương

 

 

Thứ 4

 

11/12

- Cơm tẻ

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Bún xương

 

 

Thứ 5

 

12/12

- Cơm tẻ

-  Gà + thịt rim cà chua

- Canh rau cải

Cháo xương

cà rốt

 

 

Thứ 6

 

13/12

- Cơm tẻ

- Chả cá + thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Mì  thịt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

           

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 28 tháng 11 năm 2019

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 12 - NĂM 2019

 

Tuần 3: Từ ngày 16/12 đến ngày 20/10

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

16/12

- Cơm tẻ

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí đỏ hầm xương

Mì xương

+ cà chua

 

 

Thứ 3

 

17/12

- Cơmtẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải.

Cháo xương

 cà rốt

 

 

Thứ 4

 

18/12

- Cơm tẻ

- Thịt rim giá đỗ cà chua

- Canh xương bí đỏ hầm xương

Bún xương

+ cà chua

 

 

Thứ 5

19/12

- Cơm tẻ

- Giò lụa + thịt rim cà chua

- Canh xương rau bắp cải

Mỳ xương

+ Cà chua

 

 

Thứ 6

 

20/12

- Cơm tẻ

- Chả cá rim thịt + cà chua

- Canh xương bí xanh cà rốt

Cháo xương + cà rốt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

   Tân Việt, ngày 28 tháng11 năm 2019

                 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 12 - NĂM 2019

 

Tuần 4: Từ ngày 23/12 đến ngày 27/12

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

 

23/12

- Cơm tẻ

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí đỏ hầm xương

Mì xương

 

 

Thứ 3

 

24/12

- Cơm tẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh hến (ngao) rau mồng tơi

Cháo xương

 cà rốt

 

 

Thứ 4

 

25/12

- Cơm tẻ

- Giò lụa + thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Mỳ xương

 

 

Thứ 5

 

26/12

- Cơm tẻ

-  Gà + thịt rim giá đỗ gừng

- Canh rau cải

Bún xương

 

 

Thứ 6

 

27/12

- Cơm tẻ

- Chả cá + thịt rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

Cháo xương

cà rốt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

           

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 28 tháng 11 năm 2019

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 12 - NĂM 2019

 

Tuần 3: Từ ngày 30/12 đến ngày 03/01/2020

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

30/12

- Cơm tẻ

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Mì xương

+ cà chua

 

 

Thứ 3

 

31/12

- Cơmtẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải.

Cháo xương

 cà rốt

 

 

Thứ 4

 

01/01/2020

- Cơm tẻ

- Chả cá + thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Bún xương

+ cà chua

 

 

Thứ 5

02/01

- Cơm tẻ

- Giò lụa + thịt rim cà chua

- Canh xương rau bắp cải

Mỳ xương

Cà chua

 

 

Thứ 6

 

03/01

- Cơm tẻ

- Gà + Thịt rim giá đỗ gừng

- Canh xương bí xanh cà rốt

Cháo xương cà rốt

 

 

               NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

                             (Đã ký)

 

 

              Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                (Đã ký)

 

 

Mạc Thị Phượng