Asset Publisher

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 11/ 2019

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 11/ 2019


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 11 - NĂM 2019

 

Tuần 1: Từ ngày 04/11 đến ngày 08/11

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

04/11

- Cơm nát

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí đỏ

Sữa tươi vinamilk

      Mì xương

+ cà chua

 

Thứ 3

 

05/11

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải.

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

 

06/11

- Cơm nát

- Thịt rim cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

+ cà chua

 

Thứ 5

 

07/11

- Cơm nát

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh xương củ cải

 

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

Cà chua

 

Thứ 6

 

08/11

 

- Cơm nát

- Gà+Thịt rim gừng

- Canh xương bí xanh cà rốt

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

 

             NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Quỳnh Trang

                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                   Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

            Tân Việt, ngày  30  tháng 10 năm 2019

         

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 11 – NĂM 2019

 

Tuần 2: Từ ngày 11/11 đến ngày 15/11

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHIỀU

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

 

11/11

- Cơm nát

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí xanh cà rốt

 

Sữa tươi vinamilk

Mì xương

 

 

Thứ 3

 

12/11

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh cua (cáy) rau đay

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương    cà rốt

 

 

Thứ 4

 

13/11

- Cơm nát

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

 

Sữa tươi vinamilk

Mì  thịt

 

 

Thứ 5

 

14/11

- Cơm nát

- Gà + thịt rim gừng

- Canh rau cải

 

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

 

Thứ 6

 

15/11

- Cơm nát

- Tôm+ thịt  rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương        cà rốt

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

     Mạc Thị Phượng

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

            Tân Việt, ngày  30  tháng 10 năm 2019

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 11 – NĂM 2019

 

Tuần 3: Từ ngày 17/11 đến ngày 22/11

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

17/11

- Cơm nát

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí đỏ

Sữa tươi vinamilk

      Mì xương

+ cà chua

 

Thứ 3

 

18/11

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải.

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

 

19/11

- Cơm nát

- Thịt rim cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

+ cà chua

 

Thứ 5

 

21/11

- Cơm nát

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh xương củ cải

 

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

Cà chua

 

Thứ 6

 

22/11

 

- Cơm nát

- Gà+Thịt rim gừng

- Canh xương bí xanh cà rốt

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

             NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Quỳnh Trang

                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                   Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 11 - NĂM 2019

 

Tuần 4: Từ ngày 25/11 đến ngày 29/11

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

 Thứ 2

 

25/11

- Cơm nát

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí xanh cà rốt

 

Sữa tươi vinamilk

Mì xương

 

 

Thứ 3

 

26/11

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh cua (cáy) rau đay

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

 cà rốt

 

 

Thứ 4

 

27/11

- Cơm nát

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

 

Sữa tươi vinamilk

Mì thịt

 

 

Thứ 5

 

28/11

- Cơm nát

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh rau cải

 

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

 

Thứ 6

 

29/11

- Cơm nát

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

 

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

 cà rốt

 

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng