THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ MẪU GIÁO THÁNG 10 / 2020


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

       Tân Việt, ngày 30 tháng 9  năm 2020

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 10 - NĂM 2020

Thực hiện từ ngày 5/10 đến  ngày 9/10

 

Tuần 1: Từ ngày 5/10 đến ngày 9/10

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h 30- 11h)

BỮA CHIỀU

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

5/10

- Cơm thường

- Giò rim thịt

- Canh cua (cáy) rau đay.

Cháo thịt cà rốt

 

Thứ 3

6/10

- Cơm thường

- Thịt rim trứng

- Canh rau bắp cải.

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

7/10

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương khoai sọ

Bún xương

 

Thứ 5

8/10

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Mỳ xương

 

Thứ 6

9/10

- Cơm thường

- Thịt  rim

- Canh xương  bí xanh cà rốt

Cháo xương

 cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 30 tháng 9  năm 2020

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 10 - NĂM 2020

Thực hiện từ ngày 5/10 đến  ngày 9/10 

 

Tuần 1: Từ ngày 7/9 đến ngày 11/9

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHIỀU

(14h50 - 15h40)

GHI CHÚ

 

 

Thứ 2

5/10

- Cơm thường

- Thịt rim

- Canh cua (cáy) rau đay.

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

 

 

 

Thứ 3

6/10

- Cơm thường

- Thịt rim trứng

- Canh rau bắp cải.

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

 

Thứ 4

7/10

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương khoai sọ

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

 

 

 

Thứ 5

8/10

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

 

 

Thứ 6

9/10

- Cơm thường

- Thịt  rim

- Canh xương  bí xanh cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

 cà rốt

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

     Nguyễn Thị  Thanh Nhàn

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

            Tân Việt, ngày  30  tháng 9  năm 2020

                   

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 10 - NĂM 2020

Thực hiện từ ngày 12/10 đến  ngày 18/9 

Tuần 2: Từ ngày 12/10 đến ngày 16/10

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHIỀU

(14h50 - 15h40)

GHI CHÚ

Thứ 2

12/10

- Cơm thường

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí xanh cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

 

Thứ 3

13/10

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

 

Thứ 4

14/10

- Cơm thường

- Chả cá+ thịt rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

Sữa tươi vinamilk

Mỳ thịt

 

Thứ 5

15/10

- Cơm thường

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh cua rau đay

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

Thứ 6

16/10

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

             

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 30 tháng 9  năm 2020

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 10 - NĂM 2020

Thực hiện từ ngày 19/10 đến  ngày 23/10 

 

Tuần 3: Từ ngày 19/10 đến ngày 23/10

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHIỀU

(14h50 - 15h40)

GHI CHÚ

 

 

Thứ 2

19/10

- Cơm thường

- Thịt rim

- Canh cua (cáy) rau đay.

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

 

 

 

Thứ 3

20/10

- Cơm thường

- Thịt rim trứng

- Canh rau bắp cải.

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

 

Thứ 4

21/10

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương khoai sọ

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

 

 

 

Thứ 5

22/10

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

 

 

Thứ 6

23/10

- Cơm thường

- Thịt  rim

- Canh xương  bí xanh cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

 cà rốt

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

            Tân Việt, ngày  30  tháng 9  năm 2020

                   

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 9 - NĂM 2020

Thực hiện từ ngày 26/10 đến  ngày 30/10

Tuần 4: Từ ngày 26/10 đến ngày 30/10

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHIỀU

(14h50 - 15h40)

GHI CHÚ

Thứ 2

26/10

- Cơm thường

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí xanh cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

 

Thứ 3

27/10

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

 

Thứ 4

28/10

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

Sữa tươi vinamilk

Mỳ thịt

 

Thứ 5

29/10

- Cơm thường

-  Chả cá + thịt rim gừng

- Canh cua rau đay

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

Thứ 6

30/10

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

             

 

 


No comments yet. Be the first.