: Đếm đến 8, nhận biết nhóm có 8 đối tượng có số lượng là 8, nhận biết số 8.
Thích 0 bình luận
Tác giả: Phạm Thị Kim Hưng
Chủ đề: Động vật
Loại tài liệu: Bài giảng; Giáo án
Ngày cập nhật: 06:45 29/05/2015
Lượt xem: 1320
Dung lượng: 9.197,0kB
Nguồn: GV. Phạm Thị Kim Hưng
Mô tả: giáo án 5 tuổi làm quen với toán

Bình luận - Đánh giá

Chưa có bình luận nào

Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận.