Trường mầm non Tân Việt tổ chức sinh hoạt chuyên môn

Thực hiện kế hoạch chuyên môn tháng 10/2019, ngày 27/10/2019 trường mầm non Tân Việt tổ chức tiết mẫu "Xây dựng trường học lấy trẻ làm trung tâm".


              Thực hiện kế hoạch chuyên môn tháng 10/2019,  ngày 27/10/2019  trường mầm non Tân Việt  tổ chức tiết mẫu "Xây dựng trường học lấy trẻ làm trung tâm".

             Buổi sinh hoat chuyên  môn trường mầm non Tân Việt tổ chức  tiết mẫu do cô Nguyễn Thị Quyên với  hoạt động giáo dục: Kĩ năng sống " Không nhân quà của người lạ, không đi theo  người lạ. Trong buổi học trẻ được trải nghiệm qua các tình huống thực tế, trẻ tham gia trò chơi  sôi động , tiết học với hình thức lấy trẻ làm trung tâm đã tạo được hứng thú cho trẻ và phát huy được tính tích cực của trẻ;

Ảnh: Một số hình ảnh của hoạt động học

                           kết thúc các hoạt động dạy các cô tham gia nhận xét đánh giá các hoạt động chỉ ra ưu điểm, tồn tại và các biện pháp khắc phục để toàn thể giáo viên rút kinh nghiệm học tập.

               Đây là hoạt động sinh hoạt chuyên môn của nhà trường nhằm bồi dưỡng và nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên thực hiện giáo dục theo hướng trải nghiệm,  lồng ghép phương pháp giáo dục " Lấy trẻ làm trung tâm" góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019 - 2020./.

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất