Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Tin tức

Trường mầm non Tân Việt tổ chức chuyên đề: “Xây dựng môi trường Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” gắn với ứng dụng mô hình lớp học thông minh 

Việc tổ chức các hoạt động giáo dục theo quan điểm "Lấy trẻ làm trung tâm" là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục mầm non . Năm học 2017-2018, nhằm thực hiện có chất lượng, đạt hiệu quả nội dung này. Trường mầm non Tân việt đã chỉ đạo giáo viên các nhóm lớp đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo quan điểm "lấy trẻ làm trung tâm" và ứng dụng lớp học thông minh phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp và khả năng của trẻ; đẩy mạnh tích hợp, chú trọng giáo dục đạo đức, hình thành và phát triển kỹ năng sống, hiểu biết xã hội phù hợp với độ tuổi của trẻ.

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ tư, ngày 17 / 01 / 2018
7 giờ 00

- Đ/c Mạc Thị Phượng - Phó HT trực trường và chỉ đạo các hoạt động nuôi dưỡng giáo dục trong nhà trường

7 giờ 30

Các đ/c BGH làm viêệc tại trường

9 giờ 30

Đ/c Ngô Thị Sửu - Hiệu trưởng - Dự họp HT tại Phòng Giáo dục

13 giờ 00

Các đ/c BGH làm việc tại trường

Thông báo

Tài chính công khai ngày 17/01/2018


Tổng số trẻ ăn: 174

Tổng số tiền ăn: 2.088.000 đ

Tổn số tiền đã chi: 2.088.000đ

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau:0

Video clip
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Tài nguyên