Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tin tức

Hội thi “Bé và Gia đình vui khỏe – Thông minh – Nhanh trí - Sáng tạo” 

Hội thi "Bé và Gia đình vui khỏe – Thông minh – Nhanh trí - Sáng tạo" Căn cứ kế hoạch số 422/KH-PGDĐT ngày 25/4/2017, của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều về việc triển khai chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020, Thực hiện công văn số 3134/GD&ĐT-GDMN ngày 22/11/2017, của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn triển khai chỉ đạo thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" năm học 2017-2018; Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 – 2018. Trường mầm non Tân Việt xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi "Bé và Gia đình vui khỏe – Thông minh – Nhanh trí - Sáng tạo" năm học 2017- 2018

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ ba, ngày 22 / 05 / 2018
8 giờ 00

Đ/c: Mạc Thị Phượng - Phó hiệu trưởng trực trường tại điểm trung tâm chỉ đạo điều hành chung

Đ/c: Nguyễn Thị Hồi - Phó hiệu trưởng chỉ đạo công tác nuôi dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thông báo

Tài chính công khai ngày 22/5/2018


Tổng số trẻ ăn:177

Tổng số tiền ăn: 2.124,000

Tổn số tiền đã chi: 2.124,000

Số tiền thừa (thiếu) không.

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau:0

Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên