Công khai chi ngân sách quý I/2021 


 

KH tháng 4/2021  

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 4/2021  

CÔNG KHAI XUẤT ĂN NGÀY 30/03/2021  

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 3/ 2021  

CÔNG KHAI XUẤT ĂN NGÀY 19/4/2021  

Tổng số trẻ: 177 Tổng số tiền ăn: 2.389.500đ Tổng số tiền đã chi: 2.389.500đ Còn tồn: 0 đ

KH tháng 3/2021  

KH tháng 2/2021  


Các trang: 1  2  3  4  5  6