To enable view this clip, click-here.
Tin tức

Các hoạt động thiết thực kỷ niệm tháng thanh niên của trường mầm non Tân Việt 

Các hoạt động thiết thực kỷ niệm tháng thanh niên của trường mầm non Tân Việt Hòa chung phong trào thanh niên cả nước hướng tới kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2018. Chi đoàn trường MN Tân Việt đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực và ý nghĩa.

Calendar
Today: Friday, 20 / 04 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 19/4/2018


Tổng số trẻ ăn:182

Tổng số tiền ăn: 2.184,000

Tổn số tiền đã chi: 2.184,000

Số tiền thừa (thiếu) không.

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau:0

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên