THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ CBGVNV NĂM HỌC 2016- 2017


 

     PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT
                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             

                              DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN  NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG
                            NĂM HỌC 2016 - 2017

 

STT          HỌ VÀ TÊN NĂM SINH NĂM VÀO NGÀNH CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN SỐ ĐIỆN THOẠI
1  Ngô Thị Sửu 1973 1987 Hiệu trưởng ĐH GDMN 0983406565
2  Đỗ Thị Đông 1961 1977 Phó HT CĐ GDMN 0979186118
3  Nguyễn Thị Hồi 1978 1998 Phó HT ĐH GDMN 01685491331
4  Vương Thị Phượng 1983 2009 Kế toán CĐ KT 01667189380
5  Võ Thị Thúy Hường 1982 2009 HC-CNTT ĐH CNTT 012.041.55081
6  Trần Thị Thuỷ Tiên 1989 2012 Giáo viên  TC GDMN  090.228.9663
7  Nguyễn Thị Bích Dậu 1970 1988 Giáo viên CĐ GDMN 01674224267
8  Vương Thu Hường 1979 2000 Giáo viên CĐ GDMN 01234157967
9   Lê Thị Thảo 1973 1990 Giáo viên CĐ GDMN 01266451067
10   Nguyễn Thị Quyên 1985 2009 Giáo viên CĐ GDMN 01693640310
11   Hồ Thị Quy 1979 2009 Giáo viên ĐH MN 01666264950
12   Đàm Thị Thơm 1990 2012 Giáo viên TC MN 0922.119.082
13   Trần Thị Loan 1992 2012 Giáo viên TC GDMN 0983.275.429
14   Lương Thị Hồng Khương 1971 2003 Giáo viên CĐ GDMN 01666264950
15   Nguyễn Thị Hải 1984 2003 Giáo viên ĐH GDMN 01216387969
16   Bùi Thị Thao 1991 2011 Giáo viên ĐH MN 0934225991
17   Phạm Thị Kim Hưng 1979 2003 Giáo viên ĐH GDMN 01275528209
18   Vũ Thu Hiên 1990 2011 Giáo viên TC MN 01656273820
19   Phạm Thị Toán 1981 2011 Giáo viên CĐ MN 01669666938
 20   Nguyễn Thị Đào  1978  2012  Cấp dưỡng  TC Nấu ăn 01222.318.505
21 Nguyễn Toàn Thư 1991 2015 Y tế HĐ CĐ Y 0974675633
                
                                  
                  HIỆU TRƯỞNG   
                   (Đã ký)     
                 Ngô Thị Sửu