Thời khóa biểu năm học 2017-2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN TÂN VIỆT

                                                THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018

 THỨ

NHÓM TRẺ

MẪU GIÁO NHỠ

 

MẪU GIÁO LỚN

 

2

Sáng

Thể dục

 

Thể dục

Thể dục

Chiều

- Ôn bài cũ

- Chơi ở các góc

- Nêu gương cuối ngày

- Chơi ở các góc

- Nêu gương cuối ngày

- Ôn bài cũ

- Chơi ở các góc

- Nêu gương cuối ngày

3

Sáng

Văn học

 

Văn học

Văn học ( LQVCC)

Chiều

- Đọc đồng dao

- Chơi ở các góc

- Nêu gương

- Tạo hình

- Chơi theo ý thích ở các góc

- Nêu gương

- Tạo hình

- Chơi theo ý thích ở các góc

- Nêu gương

4

Sáng

NBTN

 

KPXH

KPKH ( Tạo hình)

Chiều

- Chơi trò chơi dân gian

- Nêu gương

- Bé LQVATGT

- Nêu  gương

- Trò chơi vận động.

- Nêu  gương

5

Sáng

HĐVĐV

 

Làm quen với Toán

Làm quen với Toán

Chiều

- Dạy hát

- Chơi ở các góc

- Nêu gương

- Nêu gương

- Chơi theo ý thích

- Nêu gương

6

Sáng

Âm nhạc

 

Âm nhạc

Làm quen chữ cái

Chiều

- Vận động theo nhạc

- Nêu gương cuối tuần

 

- Biểu diễn văn nghệ.

- Nêu gương cuối tuần

- Âm Nhạc.

- Nêu gương cuối tuần

                                                                                                            

                                                                              P. HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                       ( Đã ký)

 

                                                                                 Mạc Thị Phượng

 


No comments yet. Be the first.