THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 1/ 2021


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

       Tân Việt, ngày 31 tháng 12  năm 2020

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 01 - NĂM 2021

Thực hiện từ ngày 04/01/2021 đến  ngày 8/01/2021

Tuần 1: Từ ngày 4/01/2021 đến ngày 8/01/2021

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h30)

BỮA PHỤ

(13h )

BỮA CHIỀU

(14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

4/01

- Cơm thường

- Giò rim thịt

- Canh rau cải nấu thịt

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

 

 

Thứ 3

5/01

- Cơm thường

- Thịt rim trứng

- Canh rau bắp cải.

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

Thứ 4

6/01

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương khoai sọ

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

 

Thứ 5

7/01

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

 

 

Thứ 6

8/01

- Cơm thường

- Thịt  rim giá đậu

- Canh xương  bí xanh cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

 cà rốt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

               Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Tân Việt, ngày 31 tháng 12 năm 2020

               

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ  THÁNG 01 - NĂM 2021

Thực hiện từ ngày 11/01/2021 đến  ngày 15/01/2021

 

Tuần 2: Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h30)

BỮA PHỤ

(13h )

BỮA CHIỀU

(14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

11/01

- Cơm thường

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

 

Thứ 3

12/01

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

 

Thứ 4

13/01

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

Sữa tươi vinamilk

Mỳ thịt

 

Thứ 5

14/01

- Cơm thường

-  Chả cá + thịt rim gừng

- Canh rau bắp cải

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

cà rốt

 

Thứ 6

15/01

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

               

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

       Tân Việt, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 01 - NĂM 2021

Thực hiện từ ngày 18/01/2021 đến  ngày 22/01/2021

Tuần 3: Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h30)

BỮA PHỤ

(13h )

BỮA CHIỀU

(14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

18/01

- Cơm thường

- Thịt rim

- Canh rau cải nấu thịt

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

 

 

Thứ 3

19/01

- Cơm thường

- Thịt rim trứng

- Canh rau bắp cải.

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

Thứ 4

20/01

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương khoai sọ

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

 

Thứ 5

21/01

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

 

 

Thứ 6

22/01

- Cơm thường

- Thịt  rim giá đậu

- Canh xương  bí xanh cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

 cà rốt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

          Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Tân Việt, ngày 31 tháng 12 năm 2021

               

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ  THÁNG 01 - NĂM 2021

Thực hiện từ ngày 25/01/2021 đến  ngày 29/01/2021 

 

Tuần 4: Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h30 - 11h)

BỮA PHỤ

(13h )

BỮA CHIỀU

(14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

25/01

- Cơm thường

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí xanh cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

 

Thứ 3

26/01

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

 

Thứ 4

27/01

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

Sữa tươi vinamilk

Mỳ thịt

 

Thứ 5

28/01

- Cơm thường

-  Chả cá+ thịt rim gừng

- Canh rau bắp cải

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

cà rốt

 

Thứ 6

29/01

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

               

 

 

 


No comments yet. Be the first.