Trường mầm non Tân Việt tổ chức hội nghị sơ kết công tác Chi bộ 6 tháng đầu năm 2018.

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy xã Tân Việt, hôm nay ngày 03 tháng 07 năm 2018 chi trường mầm non Tân Việt đã tổ chức hội nghị Sơ kết công tác chi bộ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018


    Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy xã Tân Việt, hôm nay ngày 03 tháng 07 năm 2018 chi trường Tân Việt đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác chi bộ  6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

    Tại hội nghị, đồng chí Ngô Thị sửu – Bí thư chi bộ đã thay mặt chi bộ trường Mầm Non Tân Việt trình bày Báo cáo sơ kết công tác công tác chi bộ 6 tháng đầu năm và trình bày phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 . Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018 chi bộ đã phát huy vai trò của mình,lãnh đạo đơn vị, đảng viên và giáo viên ra sức thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm theo dõi, chỉ đạo kịp thời, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn chi bộ, phát huy vai trò dân chủ, tự phê bình và phê bình. Công tác kiểm tra giám sát được triển khai thực hiện đúng với kế hoạch đề ra, tăng cường và phát huy sức mạnh công tác đoàn thể…

 

Đ/c Ngô Thị Sửu - Bí thư chi bộ đọc báo cáo sơ sơ kết công tác chi bộ 6 tháng đầu năm và trình bày phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

 

Đảng viên chi bộ dự buổi sơ kết

 

      Phát huy những thành tựu đạt được, chi bộ trường Mầm Non Tân Việt quyết tâm đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018. Trong đó, tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện của nghị quyết cấp trên.Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng và phát triển nhà trường. Nâng cao chất lượng trong sinh hoạt Chi bộ. 

 

                                                                  CTV: Phạm Thị Kim Hưng


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất