Thực đơn nhà trẻ tháng 1/2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

           Tân Việt, ngày  28  tháng 12  năm 2018

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 01- NĂM 2019

Thực hiện từ ngày 02/01 đến  ngày 31/01

Tuần 1: Từ ngày 01/01 đến ngày 11/01

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h50 - 15h40)

GHI CHÚ

 

 

Thứ 2

31/12

- Cơm thường

- Ruốc – Lạc vừng

- Canh bí xanh cà rốt hầm xương,

Sữa tươi vinamilk

Bún thịt cà chua

 

 

 

Thứ 3

01/01

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh bí đỏ, hầm xương.

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

 

Thứ 4

02/01

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương khoai sọ

Sữa tươi vinamilk

Mì thịt cà chua

 

 

 

Thứ 5

03/01

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh ngao mùng tơi

Sữa tươi vinamilk

Bún thịt cà chua

 

 

 

Thứ 6

04/01

- Cơm thường

- Gà,thịt  rim gừng

- Canh xương củ cải cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

       Nguyễn Thị Hòa

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

       Tân Việt, ngày  28  tháng 12  năm 2018

                   

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 01 - NĂM 2019

Thực hiện từ ngày 02/01 đến  ngày 31/01

Tuần 2: Từ ngày 14/01 đến ngày 18/01

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h50 - 15h40)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

07/1

- Cơm thường

- Ruốc – Lạc vừng

- Canh bí xanh cà rốt hầm xương,

Sữa tươi vinamilk

Mì xương cà chua

 

 

Thứ 3

08/1

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh xương xu hào cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

Thứ 4

09/1

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh ngao mùng tơi

Sữa tươi vinamilk

Mì thịt cà chua

 

 

Thứ 5

10/1

- Cơm thường

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh xương khoai tây, cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Bún xương cà chua

 

 

Thứ 6

11/1

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Hòa

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                  Tân Việt, ngày  28 tháng 12  năm 2018

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 01 - NĂM 2019

Thực hiện từ ngày 02/1 đến  ngày 31/1

Tuần 3: Từ ngày 14/1 đến ngày 18/1

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h50 - 15h40)

GHI CHÚ

Thứ 2

14/1

- Cơm thường

- Ruốc lạc vừng

- Canh bí xanh cà rốt hầm xương,

Sữa tươi vinamilk

Bún thịt

 

Thứ 3

15/1

- Cơm thường

- Gà thịt rim gừng

- Canh bí đỏ, hầm xương.

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

16/1

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương gà khoai sọ

Sữa tươi vinamilk

Mì thịt

 

Thứ 5

17/1

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh ngao mùng tơi

Sữa tươi vinamilk

Bún thịt

 

Thứ 6

18/1

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải nấu thịt

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Hòa

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

 

 

             

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tân Việt, ngày  28  tháng 12 năm 2018

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 01- NĂM 2019

Thực hiện từ ngày 02/01 đến  ngày 01/02

Tuần 4: Từ ngày 21/01 đến ngày 25/01

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h50 - 15h40)

GHI CHÚ

Thứ 2

21/1

- Cơm thường

- Ruốc lạc vừng

- Canh bí xanh cà rốt hầm xương,

Sữa tươi vinamilk

Mì xương cà chua

 

Thứ 3

22/1

- Cơm thường

- Gà, thịt rim gừng

- Canh xương xu hào cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

23/1

- Cơm thường

- Thịt đậu rim cà chua

- Canh ngao mùng tơi

Sữa tươi vinamilk

Mì thịt cà chua

 

Thứ 5

24/1

- Cơm thường

-  Trứng Đúc thịt

- Canh xương khoai tây, cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Bún xươngcà chua

 

Thứ 6

25/1

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Hòa

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tân Việt, ngày  28  tháng 12 năm 2018

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 01- NĂM 2019

Thực hiện từ ngày 02/01 đến  ngày 01/02

Tuần 5: Từ ngày 28/01 đến ngày 01/02

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h50 - 15h40)

GHI CHÚ

Thứ 2

28/1

- Cơm thường

- Ruốc – Lạc vừng

- Canh bí xanh cà rốt hầm xương,

Sữa tươi vinamilk

Bún thịt cà chua

 

Thứ 3

29/01

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh bí đỏ hầm xương.

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

30/01

- Cơm thường

- Tôm, thịt sốt chua

- Canh xương khoai sọ

Sữa tươi vinamilk

Mì thịt cà chua

 

Thứ 5

31/01

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh ngao mùng tơi

Sữa tươi vinamilk

Bún thịt cà chua

 

Thứ 6

01/02

- Cơm thường

- Gà,thịt  rim gừng

- Canh xương củ cải cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Hòa

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu