Danh sách CBGVNV trường MN Tân Việt năm học 2017- 2018


  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

     

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN  NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2017 - 2018

 

STT

         HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

 Ngô Thị Sửu

1973

1987

Hiệu trưởng

ĐH GDMN

0983406565

2

 Mạc Thị Phượng

1968

1986

Phó HT

CĐ GDMN

01697872556

3

 Nguyễn Thị Hồi

1978

1998

Phó HT

ĐH GDMN

01685491331

4

 Vương Thị Phượng

1983

2009

Kế toán

ĐH KT

0966.193.666

5

 Võ Thị Thúy Hường

1982

2009

HC-CNTT

ĐH CNTT

012.041.55081

6

 Trần Thị Thuỷ Tiên

1989

2012

Giáo viên

 ĐH GDMN 

0983.952.555

7

 Nguyễn Thị Bích Dậu

1970

1988

Giáo viên

CĐ GDMN

01674224267

8

 Vương Thu Hường

1979

2000

Giáo viên

ĐH GDMN

01234157967

9

  Lê Thị Thảo

1973

1990

Giáo viên

CĐ GDMN

01266451067

10

  Nguyễn Thị Quyên

1985

2009

Giáo viên

 ĐH GDMN

0974.917.220

11

  Hồ Thị Quy

1979

2009

Giáo viên

ĐH GDMN

0168.594.4885

12

  Đàm Thị Thơm

1990

2012

Giáo viên

 ĐH GDMN

0922.119.082

13

  Trần Thị Loan

1992

2012

Giáo viên

ĐH GDMN

0983.275.429

14

  Lương Thị Hồng Khương

1971

2003

Giáo viên

CĐ GDMN

01666264950

15

  Nguyễn Thị Hải

1984

2003

Giáo viên

ĐH GDMN

01216387969

16

  Bùi Thị Thao

1991

2011

Giáo viên

ĐH GDMN

0934225991

17

  Phạm Thị Kim Hưng

1979

2003

Giáo viên

ĐH GDMN

01275528209

18

  Vũ Thu Hiên

1990

2011

Giáo viên

ĐH GDMN

01656273820

19

  Phạm Thị Toán

1981

2011

Giáo viên

CĐ GDMN

01669666938

 20

  Nguyễn Thị Đào

 1978

 2012

 Cấp dưỡng

 TC Nấu ăn

01222.318.505

21

Nguyễn Toàn Thư

1991

2015

Y tế HĐ

CĐ Y tế

0974675633

 

 

 

 

        

 

 

 

 

   

   

HIỆU TRƯỞNG

 

  

 

 

   

  

   (Đã ký)     

 

 

 

 

 

 

     Ngô Thị Sửu 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu