LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

                       TRƯỜNG MN TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13- VB/ MNTV 

V/v: Triển khai lịch nghỉ tết và trực tết Nguyuên Đán Canh Tý  2020

 

Tân Việt, ngày 17  tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

                               - Các trường đ/c CBGVBNV

- Các bậc phụ huynh học sinh trong nhà trường

 

 

 

 

 

         Căn cứ công văn số 1197/PGD&ĐT ngày 10/12/2019 về việc hướng dẫn thực hiện một số hoạt động dịp tết Canh Tý 2020

         Để tạo không khí vi tươi, phấn khởi cho CBGVNV đón xuân mới năm Canh Tý 2020; Trường MN Tân Việt Trường MN Tân Việt triển khai  quán triệt một số nội dung và Phân công lịch trực tết 2020 như sau:

1. Lịch nghỉ tết nguyên đán Canh Tý :

- Lịch nghỉ tết Canh Tý 2020 là 14 ngày, từ ngày 20/01/2020  (thứ hai, ngày 26 tháng Chạp) đến hết ngày  02/02/2020 (Chủ nhật ngày 09 tháng Giêng).

- Yêu cầu các đ/c giáo viên thông báo cho phụ huynh nắm được lịch nghỉ tết và lịch ra lớp sau tết Canh tý 2020

2. Lịch trực tết nguyên đán 2020

- BGH chịu trách nhiệm trực trường, nắm bắt thông tin, theo dõi công văn, báo cáo thông tin kịp thời về cấp trên./.

Ngày tháng

Họ tên người trực

 

Chức vụ

Điện thoại

Địa điểm

 

Thứ 2 ngày 20/01/2020 (Tức ngaỳ 26 tết)

Ngô Thị Sửu

Đỗ Thị Đông

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

HT

Nhân Viên

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

0983406565

0979186118

01653302939

0949251122

01254383388

 

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 3 21/01/2020 (Tức 27 tết)

Mạc Thị Phượng

Lê Thị Thảo

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

Phó HT

CTCĐ

BV

BV

BV

BV

0397872556

01266451067

01653302939

0949251122

01254383388

 

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 4 ngày 22/01/2020 (tức 28 tết)

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Bích Dậu

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

 Phó HT

TTCM

BV

BV

BV

BV

0366267999

01674224267

01266.451.067

01653302939

0949251122

01254383388

 

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 5ngày 23/01/2020 (Tức 29 tết)

Ngô Thị Sửu

Đỗ Thị Đông

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

HT

Nhân viên

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

0983406565

0979186118

01653302939

0949251122

01254383388

 

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 6 ngày 24/01/2020 (Tức 30 tết)

Mạc Thị Phượng

Lê Thị Thảo

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

Phó HT

CTCĐ

BV

BV

BV

BV

0397872556

01266451067

01653302939

0949251122

01254383388

 

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 7 ngày 25/01/2020 ( Tức 01 tết)

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Bích Dậu

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

 Phó HT

TTCM

BV

BV

BV

BV

0366267999

01674224267

01266.451.067

01653302939

0949251122

01254383388

 

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Chủ nhật ngày 26/01/2020 (Tức 02 tết)

Ngô Thị Sửu

Đỗ Thị Đông

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

HT

Nhân viên

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

0983406565

0979186118

01653302939

0949251122

01254383388

 

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 2 ngày 27/012020 (Tức 03 tết)

Mạc Thị Phượng

Lê Thị Thảo

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

Phó HT

CTCĐ

BV

BV

BV

BV

0397872556

01266451067

01653302939

0949251122

01254383388

 

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 3 ngày 28/01/2020 (Tức 04 tết)

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Bích Dậu

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

 Phó HT

TTCM

BV

BV

BV

BV

0366267999

01674224267

01266.451.067

01653302939

0949251122

01254383388

 

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 4 ngày 29/01/2020 (Tức ngày 05 tết)

Ngô Thị Sửu

 Đỗ Thị Đông

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

HT

Nhân viên

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

0983406565

0979186118

01653302939

0949251122

01254383388

 

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 5 ngày 30/01/2020 (Tức 06 tết)

Mạc Thị Phượng

Lê Thị Thảo

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

Phó HT

CTCĐ

BV

BV

BV

BV

0397872556

01266451067

01653302939

0949251122

01254383388

 

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 6 ngày 31/01/2020 Tức 07 tết)

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Bích Dậu

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

 Phó HT

TTCM

BV

BV

BV

BV

0366267999

01674224267

01266.451.067

01653302939

0949251122

01254383388

 

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Thứ 7 ngày 01/02/2020 (Tức 08 tết)

Ngô Thị Sửu

Đỗ Thị Đông

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

HT

Nhân viên

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

0983406565

0979186118

01653302939

0949251122

01254383388

 

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

Chủ nhật ngày 02/02/2020 (Tức 9 tết)

Mạc Thị Phượng

Lê Thị Thảo

Nguyễn Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Dương Văn Thấm

Phó HT

CTCĐ

BV

BV

BV

BV

0397872556

01266451067

01653302939

0949251122

01254383388

 

Tân Lập

Tân Lập

 Phúc Đa

Hổ Lao

Tân Thành

3. Công tác chăm lo tết:

- Phối hợp với Công đoàn xây dựng kế hoạch chăm lo tết Nguyên đán 2020  cho CB, NG, NLĐ với mục đích  đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho mọi CB, NG, NLĐ trong đơn vị được đón Tết với tinh thần vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm; phấn đấu để mọi đoàn viên, công nhân viên chức, lao động đều có Tết, được vui Tết.

4. Công tác tuyên truyền:

- Yêu cầu CBGVNV thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của ngành Giáo dục và các kế hoạch chỉ đạo của nhà trường về số 09/KH/MNTV ngày 05/01/2020 về tăng cường phòng chống cháy nổ mùa hanh khô. Kế hoạch số 19 /KH/MNTV ngày 22/01/2020 của nhà trường về tết trồng cây và công tác  phối hợp với Công An, Quân Sự phân công trực trường, bảo vệ an ninh trật tự an toàn trường học trước trong sau tết Canh tý 2020

- Quán triệt tuyên truyền vận động CB, NG, NLĐ trong đơn vị thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và của địa phương trong việc đón tết Canh tý 2020;

- Tuyên truyền, quán triệt vận động CB, NG, NLĐ không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan, đánh bạc, gương mẫu thực hiện Luật giao thông đường bộ, văn hóa giao thông góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

-  Phối hợp với  Công đoàn, Chi đoàn các tổ chức  các hoạt động văn hóa, thể thao, các hoạt động du xuân lành mạnh; Tham dự  Lễ hội Đình chùa Hổ Lao…

- Tổ chức đón Tết phù hợp với các hoạt động vui Xuân của địa phương.

- Tổ chức phát động Tết trồng cây tại  đơn vị với ý nghĩa "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và "Mừng Đảng, mừng Xuân Canh tý 2020"  vào ngày 30/01/2020tức ngày 06/01/2020 âm lịch.

5. Công tác báo cáo sau tết:

        - Đ/c Mạc Thị Phượng  Báo cáo kết quả tình hình trước trong sau tết chính thức cho HT trước ngày 09/02/2020 để HT Báo cáo về Phòng Giáo dục trước ngày 10/2/2020.

          Trên đây là một số nội dung triển khai tết và lịch trực tết Canh tý 2020 của BGH trường MN Tân Việt./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- CBGVNV (T/h);

- L­ưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

Ngô Thị sửu

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất