THỰC ĐƠN TRẺ MẪU GIÁO THÁNG 9 / 2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 30 tháng 8  năm 2019

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 9 - NĂM 2019

Thực hiện từ ngày 6/9

 

Tuần 1: Từ ngày 6/9

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA CHIỀU

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

6/9

- Cơm nát

- Gà+Thịt rim gừng

- Canh xương bí xanh cà rốt

Bún xương cà chua

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

            Tân Việt, ngày  30  tháng 8  năm 2019

                 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 9 - NĂM 2019

Thực hiện từ ngày 9/9 đến  ngày 13/9 

Tuần 2: Từ ngày 9/9 đến ngày 13/9

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA CHIỀU

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

9/9

- Cơm nát

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí xanh cà rốt

Mì xương

 

 

Thứ 3

10/9

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh cua (cáy) rau đay

Cháo xương cà rốt

 

 

Thứ 4

11/9

- Cơm nát

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

Mì thịt

 

 

Thứ 5

12/9

- Cơm nát

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh rau cải

Bún xương

 

 

Thứ 6

13/9

- Cơm nát

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Cháo xương cà rốt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

           

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 30 tháng 8  năm 2019

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 9 - NĂM 2019

Thực hiện từ ngày 17/9 đến  ngày 20/9 

 

Tuần 1: Từ ngày 17/9 đến ngày 20/9

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

 

Thứ 2

16/9

- Cơm nát

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí đỏ

Mì xương

+ cà chua

 

 

 

Thứ 3

17/9

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải.

Cháo xương cà rốt

 

 

 

Thứ 4

18/9

- Cơm nát

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí đỏ

Mì xương

+ cà chua

 

 

 

Thứ 5

19/9

- Cơm nát

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh xương củ cải cà rốt

Cháo xương

Cà rốt

 

 

 

Thứ 6

20/9

- Cơm nát

- Gà+Thịt rim gừng

- Canh xương bí xanh cà rốt

Bún xương cà chua

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

   Tân Việt, ngày 30 tháng 8 năm 2019

                 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 9 - NĂM 2019

Thực hiện từ ngày 23/9 đến  ngày 27/9 

Tuần 2: Từ ngày 23/9 đến ngày 27/9

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

23/9

- Cơm nát

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí xanh cà rốt

Mì xương

 

 

Thứ 3

24/9

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh cua (cáy) rau đay

Cháo xương cà rốt

 

 

Thứ 4

25/9

- Cơm nát

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

Mì thịt

 

 

Thứ 5

26/9

- Cơm nát

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh rau cải

Bún xương

 

 

Thứ 6

27/9

- Cơm nát

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Cháo xương cà rốt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

           

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu