THỰC ĐƠN TRẺ MẪU GIÁO THÁNG 10/ 2019

THỰC ĐƠN TRẺ MẪU GIÁO THÁNG 10/ 2019

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 30 tháng 9  năm 2019

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 10 - NĂM 2019

 

Tuần 1: Từ ngày 30/9 đến ngày 4/10

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

30/9

- Cơm nát

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí đỏ

Mì xương

+ cà chua

 

Thứ 3

 

01/10

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải.

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

 

02/10

- Cơm nát

- Thịt rim cà chua

- Canh xương bí đỏ

Bún xương

+ cà chua

 

Thứ 5

 

03/10

- Cơm nát

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh xương củ cải cà rốt

Mỳ xương

 

 

Thứ 6

 

4/10

 

- Cơm nát

- Gà+Thịt rim gừng

- Canh xương bí xanh cà rốt

Cháo xương cà chua

 

 

 

             NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

 

 

 

                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

            Tân Việt, ngày  30  tháng 9  năm 2019

         

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 10 - NĂM 2019

 

Tuần 2: Từ ngày7/10 đến ngày 11/10

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA CHIỀU

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

 

7/10

- Cơm nát

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí xanh cà rốt

Mì xương

 

 

Thứ 3

 

8/10

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh cua (cáy) rau đay

Cháo xương cà rốt

 

 

Thứ 4

 

9/10

- Cơm nát

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Mì  xương cà chua

 

 

Thứ 5

 

10/10

- Cơm nát

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh rau cải

Bún xương

 

 

Thứ 6

 

11/10

- Cơm nát

- Tôm+ thịt  rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

Cháo xương cà rốt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

           

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 10 - NĂM 2019

 

Tuần 3: Từ ngày 14/10 đến ngày 18/10

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

 

Thứ 2

14/10

- Cơm nát

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí đỏ

Mì xương

+ cà chua

 

 

 

Thứ 3

 

15/10

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải.

Cháo xương cà rốt

 

 

 

Thứ 4

 

16/10

- Cơm nát

- Thịt rim cà chua

- Canh xương bí đỏ

Bún xương

+ cà chua

 

 

 

Thứ 5

17/10

- Cơm nát

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh xương củ cải cà rốt

Mỳ xương

Cà rốt

 

 

 

Thứ 6

 

18/10

- Cơm nát

- Gà+Thịt rim gừng

- Canh xương bí xanh cà rốt

Cháo xương cà chua

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

   Tân Việt, ngày 30 tháng9 năm 2019

                 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 10 - NĂM 2019

 

Tuần 4: Từ ngày 21/10 đến ngày 25/10

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

 

21/10

- Cơm nát

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí xanh cà rốt

Mì xương

 

 

Thứ 3

 

22/10

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh cua (cáy) rau đay

Cháo xương cà rốt

 

 

Thứ 4

 

23/10

- Cơm nát

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

Mì thịt

 

 

Thứ 5

 

24/10

- Cơm nát

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh rau cải

Bún xương

 

 

Thứ 6

 

25/10

- Cơm nát

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Cháo xương cà rốt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

           

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

   Tân Việt, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 10 - NĂM 2019

 

Tuần 5: Từ ngày 28/10 đến ngày 01/11

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

 

28/10

- Cơm nát

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí đỏ

Mì xương

+ cà chua

 

 

Thứ 3

 

29/10

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải.

Cháo xương cà rốt

 

 

Thứ 4

 

30/10

- Cơm nát

- Thịt rim cà chua

- Canh xương bí đỏ

Bún xương

+ cà chua

 

 

Thứ 5

 

31/10

- Cơm nát

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh xương củ cải cà rốt

Mỳ xương

Cà rốt

 

 

Thứ 6

 

01/11

- Cơm nát

- Gà+Thịt rim gừng

- Canh xương bí xanh cà rốt

Cháo xương cà chua

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

           

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu