THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 9/2020


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

       Tân Việt, ngày 30 tháng 8  năm 2020

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 9 - NĂM 2020

Thực hiện từ ngày 07/9 đến  ngày 11/9

 

Tuần 1: Từ ngày 7/9 đến ngày 11/9

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h 30- 11h)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

 

Thứ 2

7/9

- Cơm thường

- Giò rim thịt

- Canh cua (cáy) rau đay.

Cháo thịt cà rốt

 

 

 

Thứ 3

8/9

- Cơm thường

- Thịt rim trứng

- Canh rau bắp cải.

Cháo xương cà rốt

 

 

 

Thứ 4

9/9

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương khoai sọ

Bún xương

 

 

 

Thứ 5

10/9

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Mỳ xương

 

 

 

Thứ 6

11/9

- Cơm thường

- Thịt  rim

- Canh xương  bí xanh cà rốt

Cháo xương

 cà rốt

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

     Tân Việt, ngày 30 tháng 8 năm 2020

             

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 9 - NĂM 2020

Thực hiện từ ngày 14/9 đến  ngày 18/9 

 

Tuần 2: Từ ngày 9/9 đến ngày 13/9

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h30 - 11h)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

14/9

- Cơm thường

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí xanh cà rốt

Mỳ xương

 

Thứ 3

15/9

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh cua ( cáy) rau đay

Bún xương

 

 

Thứ 4

16/9

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

Mỳ thịt

 

Thứ 5

17/9

- Cơm thường

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh xương củ cải, cà rốt

Cháo xương

cà rốt

 

Thứ 6

18/9

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Bún xương

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

           

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

       Tân Việt, ngày 30 tháng 8  năm 2020

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 9 - NĂM 2020

Thực hiện từ ngày 21/9đến  ngày 25/9

 

Tuần 3: Từ ngày 21/9 đến ngày 25/9

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h 30- 11h)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

 

Thứ 2

21/9

- Cơm thường

- Thịt rim

- Canh cua ( cáy) rau đay.

Mỳ xương

 

 

 

Thứ 3

22/9

- Cơm thường

- Thịt rim trứng

- Canh rau bắp cải.

Cháo xương cà rốt

 

 

 

Thứ 4

23/9

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương khoai sọ

Bún xương

 

 

 

Thứ 5

24/9

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Mỳ xương

 

 

 

Thứ 6

25/9

- Cơm thường

- Thịt  rim

- Canh xương  bí xanh cà rốt

Cháo xương

 cà rốt

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

     Tân Việt, ngày 30 tháng 8 năm 2020

             

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 9 - NĂM 2020

Thực hiện từ ngày 28/9 đến  ngày 02/10 

 

Tuần 4: Từ ngày 28/9 đến ngày 02/10

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h30 - 11h)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

28/9

- Cơm thường

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí xanh cà rốt

Mỳ xương

 

Thứ 3

29/9

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh cua ( cáy) rau đay

Bún xương

 

 

Thứ 4

30/9

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

Mỳ thịt

 

Thứ 5

01/10

- Cơm thường

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh xương củ cải, cà rốt

Cháo xương

cà rốt

 

Thứ 6

02/10

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Bún xương

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

           

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu