THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 11/ 2020


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

       Tân Việt, ngày 30 tháng 10  năm 2020

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 11 - NĂM 2020

Thực hiện từ ngày 2/11 đến  ngày 6/11

 

Tuần 1: Từ ngày2/11 đến ngày 6/11

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h 30- 11h)

BỮA CHIỀU

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

 

Thứ 2

2/11

- Cơm thường

- Giò rim thịt

- Canh cua (cáy) rau đay.

Mỳ xương

 

 

 

Thứ 3

3/11

- Cơm thường

- Thịt rim trứng

- Canh rau bắp cải.

Cháo xương cà rốt

 

 

 

Thứ 4

4/11

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương khoai sọ

Bún xương

 

 

 

Thứ 5

5/11

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Mỳ xương

 

 

 

Thứ 6

6/11

- Cơm thường

- Thịt  rim Giá đỗ

- Canh xương  bí xanh cà rốt

Cháo xương

 cà rốt

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

     Tân Việt, ngày 30 tháng 10 năm 2020

             

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 11 - NĂM 2020

Thực hiện từ ngày 9/11 đến  ngày 13/11

 

Tuần 2: Từ ngày 9/11 đến ngày 13/11

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h30 - 11h)

BỮA CHIỀU

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

9/11

- Cơm thường

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí xanh cà rốt

Mỳ xương

 

Thứ 3

10/11

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải

Bún xương

 

 

Thứ 4

11/11

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

Mỳ thịt

 

Thứ 5

12/11

- Cơm thường

-  Chả cá + thịt rim gừng

- Canh cua rau đay

Cháo xương

cà rốt

 

Thứ 6

13/11

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Bún xương

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

           

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

       Tân Việt, ngày 30 tháng 10  năm 2020

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 11 - NĂM 2020

Thực hiện từ ngày 16/11 đến  ngày 20/11

 

Tuần 3: Từ ngày 16/11 đến ngày 20/11

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h 30- 11h)

BỮA CHIỀU

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

 

Thứ 2

16/11

- Cơm thường

- Thịt rim

- Canh cua ( cáy) rau đay.

Mỳ xương

 

 

 

Thứ 3

17/11

- Cơm thường

- Thịt rim trứng

- Canh rau bắp cải.

Cháo xương cà rốt

 

 

 

Thứ 4

18/11

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương khoai sọ

Bún xương

 

 

 

Thứ 5

19/11

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Mỳ xương

 

 

 

Thứ 6

20/11

- Cơm thường

- Thịt  rim giá đỗ

- Canh xương  bí xanh cà rốt

Cháo xương

 cà rốt

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

     Tân Việt, ngày 30 tháng 10 năm 2020

             

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 11 - NĂM 2020

Thực hiện từ ngày 23/11 đến  ngày 27/10 

 

Tuần 4: Từ ngày 23/11 đến ngày 27/11

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h30 - 11h)

BỮA CHIỀU

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

23/11

- Cơm thường

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí xanh cà rốt

Mỳ xương

 

Thứ 3

24/11

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải

Bún xương

 

 

Thứ 4

25/11

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

Mỳ thịt

 

Thứ 5

26/11

- Cơm thường

-  Chả cá+ thịt rim gừng

- Canh cua rau đay

Cháo xương

cà rốt

 

Thứ 6

27/11

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Bún xương

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

           

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu